Základy kamery

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZK zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan ŠÍPEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠÍPEK

Obsah

Popis předmětu:

Kontaktní výuka s praktickými ukázkami a předváděním práce s exponometrickými pomůckami, filmovou kamerou a videokamerou. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a praktické dovednosti, které studenti získali v předmětu „Praktika oboru kamera“ a které budou potřebovat pro realizaci povinných praktických cvičení 1. ročníku. Objevit specifika filmového natáčení, práce s filmovou surovinou. Zásadní rozdíl v percepci při práci s filmovou surovinou a elektronickém natáčení. Fyzická povaha analogového záznamu – zásadní zkušenost a otevření jiných perspektiv ve vnímání pro práci s kinematografickým obrazem.

Tematické okruhy:

•PRAKTICKÉ SEZNÁMENÍ S KAMEROU BOLEX Paillard H16 RX – zakládání a jeho kontrola, výměna objektivů, ohniskové vzdálenosti, ovládání pohonu kamery, snímková frekvence, trikové možnosti, časová lupa, časosběrné natáčení, ruční natáčení a jeho možnosti, zvláštní příslušenství kamery, údržba atd. (pomůcky: kamera Paillard BOLEX, 30m starého filmu, zakládací pytel)

•PRAKTICKÉ SEZNÁMENÍ S JASOMĚREM ASAHI PENTAX Spotmetr V – rozsah jasů snímané scény, rozsah jasů receptoru, filmová surovina, elektronický čip, práce s jasoměrem, základní rady, praktické testy, proměřování scény (pomůcky: jasoměr Asahi Pentax Spotmetr 5, šedá kalibrační tabulka)

•SEZNÁMENÍ S EXPOZIMETREM SEKONIC – způsoby proměřování snímané scény s expozimetrem, rozdíl měření s jasoměrem (pomůcky: Sekonic L-398)

•ZÁKLADNÍ PRAXE SE SVÍCENÍM V DOKUMENTÁRNÍM FILMU – praktické cvičení zasvětlování standardních scén v interiéru denním i nočním, doplnění praktických cvičení práce s jasoměrem (pomůcky: videokamera s výstupem do monitoru v učebně, dlouhý kabel, jasoměr Asahi Pentax Spotmetr V)

Výsledky učení

Výsledky učení:

•student nahlédl úskalí a možnosti kameramanské profese

•student si prohloubil praktické dovednosti v práci s kamerou Bolex Pailard H16 RX

•student je schopen změřit expozici scény jasoměrem i exponometrem

•student získal základní praxi ve svícení standartních scén v interiéru

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

ALDEN, Andrew V. Bolex Bible: Everything You Ever Wanted to Know But Were Afraid to Ask : an Essential Guide to Buying and Using Bolex H16 Cameras. Huddersfield: A2 Time Based Graphics,1998.

ISBN 0-9533-075-1-4

ADLER, Rudolf a MYSLÍK, Jiří. ABCD-- pro všechny: film a video. 1. vyd. Hradec Králové: Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, 2006. 143 s. ISBN 80-239-8241-9.

ŠMOK, Ján. Úvod do teorie fotografického obrazu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. [díl]. 2. vyd. Praha: SPN, 1972. 114 s.

WILSON, Anton. Anton Wilson´s Cinema Workshop. A S C Holding Corporation, 1994. 295 s. ISBN 0-935578-08-0

https://www.srf.ch/kultur/film-serien/solothurner-filmtage/eine-legende-in-solothurn-wie-eine-schweizer-erfindung-das-filmgeschaeft-revolutionierte

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % účast na semináři (80 %)

•aktivita při výuce (20 %)

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
ŠÍPEK J.
10:40–13:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
předmět proběhne 4x: 10.10.,7.11.,21.11. a 19.12. 2023
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:05 Jan ŠÍPEK Sborovna KDT 211
Lažanský palác
předmět proběhne 4x: 10.10.,7.11.,21.11. a 19.12. 2023 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů