Základy kamery

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZK Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin ŘEZNÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ŘEZNÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•student nahlédl úskalí a možnosti kameramanské profese

•student si prohloubil praktické dovednosti v práci s kamerou Bolex Pailard H16 RX

•student je schopen změřit expozici scény jasoměrem i exponometrem

•student získal základní praxi ve svícení standartních scén v interiéru

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Kontaktní výuka s praktickými ukázkami a předváděním práce s exponometrickými pomůckami, filmovou kamerou a videokamerou. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a praktické dovednosti, které studenti získali v předmětu „Praktika oboru kamera“ a které budou potřebovat pro realizaci povinných praktických cvičení 1. ročníku. Objevit specifika filmového natáčení, práce s filmovou surovinou. Zásadní rozdíl v percepci při práci s filmovou surovinou a elektronickém natáčení. Fyzická povaha analogového záznamu – zásadní zkušenost a otevření jiných perspektiv ve vnímání pro práci s kinematografickým obrazem.

Tematické okruhy:

•PRAKTICKÉ SEZNÁMENÍ S KAMEROU BOLEX Paillard H16 RX – zakládání a jeho kontrola, výměna objektivů, ohniskové vzdálenosti, ovládání pohonu kamery, snímková frekvence, trikové možnosti, časová lupa, časosběrné natáčení, ruční natáčení a jeho možnosti, zvláštní příslušenství kamery, údržba atd. (pomůcky: kamera Paillard BOLEX, 30m starého filmu, zakládací pytel)

•PRAKTICKÉ SEZNÁMENÍ S JASOMĚREM ASAHI PENTAX Spotmetr V – rozsah jasů snímané scény, rozsah jasů receptoru, filmová surovina, elektronický čip, práce s jasoměrem, základní rady, praktické testy, proměřování scény (pomůcky: jasoměr Asahi Pentax Spotmetr 5, šedá kalibrační tabulka)

•SEZNÁMENÍ S EXPOZIMETREM SEKONIC – způsoby proměřování snímané scény s expozimetrem, rozdíl měření s jasoměrem (pomůcky: Sekonic L-398)

•ZÁKLADNÍ PRAXE SE SVÍCENÍM V DOKUMENTÁRNÍM FILMU – praktické cvičení zasvětlování standardních scén v interiéru denním i nočním, doplnění praktických cvičení práce s jasoměrem (pomůcky: videokamera s výstupem do monitoru v učebně, dlouhý kabel, jasoměr Asahi Pentax Spotmetr V)

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ALDEN, Andrew V. Bolex Bible: Everything You Ever Wanted to Know But Were Afraid to Ask : an Essential Guide to Buying and Using Bolex H16 Cameras. Huddersfield: A2 Time Based Graphics,1998.

ISBN 0-9533-075-1-4

ADLER, Rudolf a MYSLÍK, Jiří. ABCD-- pro všechny: film a video. 1. vyd. Hradec Králové: Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video, 2006. 143 s. ISBN 80-239-8241-9.

ŠMOK, Ján. Úvod do teorie fotografického obrazu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. [díl]. 2. vyd. Praha: SPN, 1972. 114 s.

WILSON, Anton. Anton Wilson´s Cinema Workshop. A S C Holding Corporation, 1994. 295 s. ISBN 0-935578-08-0

https://www.srf.ch/kultur/film-serien/solothurner-filmtage/eine-legende-in-solothurn-wie-eine-schweizer-erfindung-das-filmgeschaeft-revolutionierte

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % účast na semináři (80 %)

•aktivita při výuce (20 %)

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 210
Kancelář vedoucího KDT

(Lažanský palác)
ŘEZNÍČEK M.
10:40–13:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
předmět proběhne 4x: 11.10., 8.11., 22.11. a 6.12. 2022
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:05 Martin ŘEZNÍČEK Kancelář vedoucího KDT
Lažanský palác
předmět proběhne 4x: 11.10., 8.11., 22.11. a 6.12. 2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů