Autorská reportáž - 16mm

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ARE Z 4 česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠÍPEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

16mm film vycházející z dokumentárního pojetí nějakého místa nebo události, s možností využití ruchů, hudby, autorského komentáře, případně výpovědi mimo obraz.

Forma studia

Společné praktické cvičení KDT - příprava v rámci Realizační dílny 1. ročníku.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Termín a způsob klasifikace: odevzdat 7 dní před plánovanou klauzurní zkouškou, letní semestr - červen

Termín odevzdání scénáře (popř. storyboardu): únor

Termín realizace: duben - červen / natáčení do 31. 5.

Místo natáčení: NENÍ URČENO

Technologie natáčení: 16mm

Výsledný formát (projekční formát FAMU): DCP, QT (.mov) Apple ProRes 1920*1080, příp. 2K; zvuk stereo 48kHz, 16b, AAC 192k nebo PCM, více informací ZDE

Čistá metráž/stopáž: 10 minut

Počet natáčecích dní: 6 dnů

Materiál (počet metrů/kazet/disků/karet): 360 m 16mm negativ ČB

Zvukový materiál: není

Obrazová technika: 16 mm kamera BOLEX, AATON LTR

Zvuková technika: záznamové zařízení + příslušenství

Obrazová postprodukce vč. termínu konce obraz. střihu: 30 frekvencí

Zvuková postprodukce vč. termínu: zvuková střižna 3 frekvence, míchací pracoviště 1 frekvence, přepis mixu (při překročení metráže odpovídající navýšení)

Přepisy: negativ 16mm – TELECINE HDTV/2K – HDD

Archivace (typ nosiče, místo archivace): Studio FAMU (data DCP, QT H264nebo ProRes422(HQ)920x1080)

Distribuce (pro účely školy, veřejná prezentace): možnost veřejné prezentace*

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ - NÁKUP MATERIÁLU: 13.000,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ - LABORATORNÍ ZPRACOVÁNÍ: 7.000,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ - PŘEPIS 2K: 3.500,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ EXTERNÍCH NÁKLADŮ - OSTATNÍ náklady: 3.500,- Kč

LIMIT PRO ČERPÁNÍ INTERNÍCH NÁKLADŮ: 150.000,- Kč

Doporučená nebo povinná literatura

Bazin, André : Co je to film?; Československý filmový ústav; Praha; 1979

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu; Dauphin; Praha; 1998

Carriére, Jean-Claude: Vyprávět příběh; NFA; Praha; 1995

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu; NFA; Praha; 1994

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla; Československý spisovatel, Praha, 1963

Epstein, Jean: Poetika obrazů; Hermann & synové; Praha; 1997

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie; AMU a Ji hlava; Praha; 2004

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Monaco, James: Jak číst film; Albatros ; Praha; 2004

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu; AMU; Praha; 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise hodnotí společně hotové dílo v rámci klauzurních zkoušek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů