Základy střihu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZS2 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti nahlédnou úskalí a možnosti střihačské profese

•studenti si prohloubí schopnost dramaturgické a významové analýzy

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je navázat na zkušenosti z „Praktik oboru střihu“ v zimním semestru tak, aby studenti lépe pochopili profesi budoucích spolupracovníků ve štábu. Cílem je prohloubit jejich znalosti a praktické dovednosti. Základy střihové skladby – analýza dramaturgická a významová, konzultace k praktickým cvičením. Řízený dialog, kontaktní interaktivní výuka, předávání praktických zkušeností pedagoga.

Tematické okruhy:

1.Rozvaha nad cvičeními „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“.

2.Časová kompozice a zvuk: fuga vs. píseň. Praktické cvičení: „Atmosféra místa kamerou a mikrofonem“.

3.Pokračování s cvičeními „Můj pohled“ a „Autorská reportáž“.

4.Dodělání nedodělků. Konzultace. Shrnutí a výhledy vedle a dál.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2.

ÈJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. 2., rozš. vyd. Praha: Orbis, 1961. 477, [5] s., [57] s. fot. a obr. příl. Filmové publikace.

REISZ, Karel. Umění filmové skladby. 1. vyd. v SPN. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 199 stran.

BALÁZS, Béla. Film: Vývoj a podstata nového umenia. Bratislava: Slov. vyd. krásnej lit., 1958. 382 s.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

KUČERA, Jan. Filmová tvorba amatéra. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961. 315, [7] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % přítomnost při výuce (80 %)

•aktivita na semináři (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů