Budování režijní kondice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MBRKO zápočet 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Metoda budování režijní kondice vznikla jako reakce na potřebu dokumentární režii učit v bezpečném prostředí a zkoumat křehké otázky kolem eticky sporných situací, které k dokumentárnímu natáčení patří. Využívá možností tzv. ztělesněného učení, což je pedagogický přístup, který zdůrazňuje učení se skrze tělesnou zkušenost a fyzickou interakci s dalšími lidmi či prostředím.

Princip práce na semináři

Prostřednictvím jednoduchých her, inspirovaných metodami role-plays, gestalt theatre a playback divadla, studentky a studenti společně prozkoumají vlastní režisérské kompetence a za pomocí modelových her zkusí režírovat eticky hraniční „filmovou scénu“. Principem bude simulace procesu natáčení a prohloubení zvědomení toho, co se v dané scéně děje z perspektivy režiséra, štábu a protagonisty. Dojde ke společnému prozkoumání, jak výběr prostředí, časový stres a neuvědomované jednání během natáčení ovlivňuje protagonistu, štáb autora i diváky. Tento modul si klade za cíl studujícím představit nové možnosti této výuky, které vedou k budování vlastní režijní jistoty.

Na modulu jsou vítání všichni studující FAMU, kteří mají zájem o tvorbu dokumentárního filmu.

Výsledky učení

Modul na pomezí hry a improvizace chce účastníky vtáhnout do problematických otázek etického jednání nikoliv z teoretického hlediska, nýbrž prostřednictvím přímé akce. Využívá technik tzv. ztělesněného učení a zážitkově-reflektivního učení.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Bojar, Tomáš a Mareček, Martin. 2021. Etika v dokumentární tvorbě – dialog Tomáše Bojara a Martina Marečka - https://www.dokrevue.cz/clanky/etika-v-dokumentarni-tvorbe

Gauthier, Guy. 2004. Dokumentární film – jiná kinematografie. Praha: Akademie múzických umění.

Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.

Motal, Jan a Swadoschová, Tereza (ed.). Etika v dokumentárním filmu. Rádio a televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978-80-244-6339-1.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní zapojení se do her

Poznámka

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Lucie Králová a Tereza Reichová

Termíny a místo konání/Date and time: pondelí 19. 4. 2024, 10-16h, učebna U2

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 10

Povinný pro /Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky/anglicky

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů