Herectví před kamerou

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MHEPK Z 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš JANÁČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš JANÁČEK, Zuzana Kirchnerová

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je prakticky představit studentům 2. ročníku KDT a 1. ročníku KR možnosti, které pro ně i pro herce nabízí cyklus kamerových testů a obecně castingové přípravy. Pro studenty herectví KALD půjde o možnost zjistit, jak funguje specifická úloha herectví pro filmovou kameru a postup práce s tím spojený.

Forma studia

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: BMgA. Tomáš Janáček a MgA. Zuzana Kirchnerová

Termíny a místo konání/Date and time: sobota a neděle 19-20. 11. 2022 10-17h, Studio FAMU (Klimentská 1205/4, P1), ateliér B

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast a aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: koná se pouze pro studenty těchto kateder - 12 KALD + 5 KDT + 2 KR!

Volitelný pro/Optional for: KALD DAMU, FAMU (KDT 2.r, KR 1.r)

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

Studenti KDT a KR si musí připravit situaci, která bude obsahovat alespoň dvě postavy, které spolu vedou herecké jednání. Situace s více postavami jsou vítány a preferovány.

Obsah kurzu

Workshop proběhne v sobotu a neděli 19-20. 11. od 10-17h ve Studiu FAMU (Klimentská 1205, Praha 1) a bude postaven na spolupráci režiséra/ky a herců/hereček. Studenti FAMU budou mít možnost vyzkoušet si prakticky vedení herců před filmovou kamerou a poznat výhody kamerových zkoušek a obecné přípravy v rámci castingu hraného filmu. Studenti herectví KALD budou mít možnost seznámit se specifickým žánrem herectví pro filmovou kameru a s náležitostmi z toho vyplývajícími.

Workshop povedou dva pedagogové katedry režie Tomáš Janáček a Zuzana Kirchnerová.

ZAČÁTEK:

Obecný úvod do principů filmového herectví a specifik režie hraného filmu jak z pozice režiséra/ky, tak herce/herečky.

HLAVNÍ ČÁST:

Kamerové zkoušky a režijní vedení každého jednotlivého účastníka z „režijní strany“, který na připravné scéně/situace/dialogu bude společně se studenty herectví hledat vhodnou formu ztvárnění a zachycení daného momentu.

Po herecké zkoušce bude následovat přehrání natočeného materiálu a jeho následná analýza vedená formou kolektivní debaty.

Je žádoucí, aby se v průběhu hereckých zkoušek vystřídali všichni studenti herectví.

ZÁVĚR:

Shrnutí průběhu workshopu, individuální další úkoly pro studenty KDT v otázce práce s hercem a castingu jejich cvičení, které nepodléhají podmínce udělení zápočtu za modul.

Doporučená nebo povinná literatura

žádné

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivita na workshopu

Poznámka

Modul proběhne formou praktických testů v prostorách Studia FAMU, atelieru B, a následné debaty nad vzniknuvším materiálem tamtéž.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.11.2022 10:00–17:00 Tomáš JANÁČEK
Zuzana Kirchnerová

ateliér B ve studiu FAMU - jen pro 2.bc.r. KDT, 1.bc.r. KR a KALD DAMU paralelka 1
20.11.2022 10:00–17:00 Tomáš JANÁČEK
Zuzana Kirchnerová

vyučují Tomáš Janáček a Zuzana Kirchnerová paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů