Konzultační dílna KDT 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KD1 Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Tomáš BOJAR, Miroslav JANEK, Viola JEŽKOVÁ, Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Jan ŠÍPEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuálními konzultacemi s vedoucími pedagogy dílen KDT vyřešit realizační problémy konkrétního praktického projektu (oborového, společného praktického cvičení).

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Konkrétní praktický projekt v jakékoli fázi rozpracovanosti.

Obsah kurzu

Konzultační dílna je určena nejen studentům KDT, kteří chtějí konzultovat vlastní projekt ještě mimo mateřskou dílnu, ale také všem ostatním studentům fakulty.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen za aktivitu v dílně.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů