Konzultační dílna KDT 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KD1 Z 1 9S česky zimní

Garant předmětu

Karel VACHEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuálními konzultacemi s vedoucími pedagogy dílen KDT vyřešit realizační problémy konkrétního praktického projektu (oborového, společného praktického cvičení).

Forma studia

Individuální konzultace po dohodě s pedagogem. Práce s námětem a scénářem, projekce a analýza natočeného materiálu nebo jeho částí.

Předpoklady a další požadavky

Konkrétní praktický projekt v jakékoli fázi rozpracovanosti.

Obsah kurzu

Individuální konzultace směřující k efektivní dramaturgické přípravě, realizaci a optimálnímu skladebnému dokončení realizovaného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen za aktivitu v dílně.

Poznámka

Konzultační dílna je určena nejen studentům KDT, kteří chtějí konzultovat vlastní projekt ještě mimo mateřskou dílnu, ale také všem ostatním studentům fakulty. Student osloví příslušného pedagoga a dohodne konzultační hodiny.

Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr/ lze získat 1 kredit.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů