Pedagogická asistence KDT

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303PA Z 1 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si získají základní pedagogickou zkušenost.

Studenti kultivují dialogické schopnosti.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Student se nejprve domluví s pedagogem na způsobu absolvování pedagogické asistence - vlastní realizace praxe následuje až po schválení termínu konání a výběru hosta.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je zapojit studenty do pedagogického procesu v rámci předmětu „Otevřený seminář“ a vést je k samostatnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Anna Sedláková: Umění rozhovoru, Soubor rozhovorů s žurnalisty nominovanými na Novinářskou cenu 2010, Bakalářská práce MU FSS Brno 2012, 62 s. - https://is.muni.cz/th/pvv04/Umeni_rozhovoru.pdf

Mashall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace v praxi, Portál, s.r.o., 2020, 280 s., ISBN: 978-80-262-1651-3

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava řešerší a vedení dialogu s hostem minimálně dvou seminářů v rámci předmětu „Otevřený seminář“.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů