Dok.incubator zblízka

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MDOKI Z 2 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář online a domácí práce

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Dostanete čtyři přihlášky zahraničních filmů do workshopu dok.incubator 2021 včetně aktuální verze střihu a textových podkladů (treatment, synopse, rozpočet atd.). Po prostudování audiovizuálních materiálů a přečtení textů ohodnotíte projekty a seřadíte je od 1. do 4. místa podle vaší osobní preference. Tak, jak to dělají denně festivaloví selektoři, komise fondů, koproducenti atd. Jaký projekt vyberete a podpoříte a jaký musíte naopak odmítnout? Snažte se vybrat ty nejzajímavější filmy, kterým nejvíce věříte. Palec nahoru můžete dát jen dvěma z nich. Pak vyplníte on-line dotazník s krátkým ohodnocením každého z filmů, kde vyargumentujete svůj postoj.

Na návazném semináři pak budeme o výběru společně diskutovat. Akcí nás provede ředitelka dok.incubatoru Andrea Prenghyová. Proč selektoři workshopu vybrali právě tyto filmy? Proč v nich vidí potenciálně úspěšné tituly? A co se stalo s filmy z loňské edice?

Čtyři studenti posléze dostanou možnost zúčastnit se dok.incubatoru v roli pozorovatelů a zblízka vidět, jak se vybrané tituly v průběhu několika měsíců pod vedení tutorů z incubatoru proměňují.

Doporučená nebo povinná literatura

https://dokincubator.net/, zapsaní účastníci obdrží posléze potřebné materiály mailem

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu

Poznámka

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Andrea Prenghyová, MgA. Lukáš Kokeš

Termíny a místo konání/Date and time: 1. setkání 19. 3. 2021 online 10-12h, 2. setkání 9. 4. 2021 online

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% účast a aktivita na semináři, splnění zadaného úkolu

Kapacita/Capacity: 15 – 5 KDT, 5 KSS, 5 KP

Volitelný pro/Optional for: KDT, KSS, KP

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů