Klíč k portrétu – průzkum vnitřního nastavení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MKPVN zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V našem pedagogickém přístupu vycházíme z přesvědčení, že některé věci se nedají pochopit pouze teoreticky – musí se prožít. Využíváme principy ztělesněného učení, za pomoci experimentální metody Konstelačních her vytváříme prostředí, ve kterém se učení odehrává skrze fyzický projev a aktivní zapojení se. U studentek a studentů KDT FAMU se předpokládá, že k budování režisérského know-how dochází především skrze praxi natáčení studentských filmů ve školním štábu, kde mají zastávat již od prvního ročníku roli režisérů a režisérek a poučit se především z praxe samotné, vlastních chyb a společné reflexe během klauzurních projekcí. Proto jsme vytvořily tento prostor, ve kterém budou mít studující možnost si v prostředí hry prohlédnout v jakém nastavení vstupují do tvorby filmového portrétu. Prozkoumají vztahy a případné nejistoty, které se již nyní v přípravách a prvních natáčeních objevují a budou mít možnost využít tréninkového prostředí hry k realizaci svého filmu.

Časový harmonogram výuky

Den bude rozdělen do dvou bloků. V každém z nich se budeme věnovat třem filmům, a tedy každý bude mít prostor vytvořit si vlastní situaci. Prosíme pečlivé promyšlení hlavních nejistot či výzev, které se již ve vztahu k tvorbě cvičení objevují.

Výsledky učení

Modul na pomezí hry a improvizace chce účastníky vtáhnout do problematických otázek etického jednání nikoliv z teoretického hlediska, nýbrž prostřednictvím přímé akce. Využívá technik tzv. ztělesněného učení a zážitkově-reflektivního učení.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Bojar, Tomáš a Mareček, Martin. 2021. Etika v dokumentární tvorbě – dialog Tomáše Bojara a Martina Marečka – https://www.dokrevue.cz/clanky/etika-v-dokumentarni-tvorbe

Gauthier, Guy. 2004. Dokumentární film – jiná kinematografie. Praha: Akademie múzických umění.

Nichols, Bill. 2010. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.

Motal, Jan a Swadoschová, Tereza (ed.). Etika v dokumentárním filmu. Rádio a televize. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. ISBN 978-80-244-6339-1.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní zapojení se do her

Poznámka

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: Viola ježková a Tereza Reichová

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 15. 3. 2024, 10-18h učebna KDT 211

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 6

Povinný pro /Optional for: doporučeno 2. bc. ročníku KDT

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů