Lektorské vedení amatérských filmových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MLVAF zápočet 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studující FAMU se často ocitají v roli lektorů a spolutvůrců vzdělávacích programů v oblasti audiovize. Vedou či se spolupodílejí na vedení různých workshopů, školních projektů i projektových dní. Tento modu se zaměřuje na charakteristické výzvy práce se skupinou a různými věkovými kategoriemi, nabídne též inspiraci pro práci s jednotlivci v realizaci jejich filmových děl. Přednášející čerpají ze svých mnohaletých lektorských zkušeností.

Dopoledne lektorky představí filmy, které vznikly v rámci působení MyStreetFilms na základních a středních školách a také v rámci workshopu pro širokou veřejnost. Výběr filmů představí širší škálu možných situací práce se skupinou, ale i jednotlivcem (v rámci skupiny).

Každá lektorka popíše proces tvorby filmu, od námětu přes realizaci a postprodukci s důrazem na specifické výzvy pedagogického vedení a procesu vzniku díla. Každá dílčí prezentace otevírá následnou diskusi, ve které budou reflektována lektorská východiska a postupy při vedení tvůrčích procesů. Diskutovány budou filmy se společensko-kritickým rozměrem stejně jako filmy introspektivní.

Odpoledne zasvětíme společné práci v malých skupinách, ve kterých si studující vyzkouší na vlastní kůži, jaké to je vést a být veden v tvůrčím procesu. Den zakončíme reflexí, jak nabyté objevy přenést do reálných pedagogických a tvůrčích projektů.

Výsledky učení

Zvýšené porozumění procesu tvorby filmu v kontextu vzdělávání. Rozvinuté dovednosti v oblasti vedení a komunikace v různorodých skupinách. Praktické zkušenosti s tvůrčím procesem a reflexe osobního přístupu k vedení.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Předat dětem, co je k žití: 30 rozhovorů - 30 let Sedmé generace. Brno: Hnutí Duha - Sedmá enerace, 2021

Působit, klást překážky, vyjít vstříc. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016

Učit umění: učitel a žák v labyrintu současného umění. Magdalena Adámková Turzová. Univerzita Palackého v Olomouci,2015

Živá třída: vyučování a kolektivní vědomí. Christopher M. Bache, Přeložil Petr LISÝ. Praha : Carpe Momentum, 2015

Internetové zdroje:

filmvychova.cz

mystreetfilms.cz

filmouka.cz

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní přítomnost na semináři

Poznámka

modulová výuka KDT FAMU

Přednášející/Lecturer: MgA. Tereza Reichová, MgA. Viola Ježková

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 23. 2. 2024, 10-15:30h učebna KDT 211

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 20

Povinný pro /Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů