Letopis

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303LET Z 3 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Rudolf ADLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vytvořit materiál dokumentárního portrétu osobnosti pro potřeby archivace. Studovat umění portrétovat filmovými výrazovými prostředky lidský obličej, schopnost zaznamenávat detail lidské tváře pro potřeby dokumentárního filmu.

Forma studia

Oborové cvičení Katedry kamery ve spolupráci s Katedrou dokumentární tvorby na 35mm čb film - 5 minut.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Posluchači KK mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam – portrét. Posluchači KDT pořizují doplňující zvukový záznam – rozhovor na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (AVID/Final Cut). Prezentace projektu na KK jako klauzurní práce KK.

Doporučená nebo povinná literatura

Rudolf Adler - Cesta k filmovému dokumentu

Béla Balázs - Film. Vývoj a podstata nového umenia.

Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958

Film je umění - Sborník statí Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen na základě úspěšně dokončeného a odevzdaného filmu na DVD nebo na flash disku.

Poznámka

Volitelný předmět

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů