Krizová intervence při natáčení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MKKN Z 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza REICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Micková Augustína, Tereza REICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je provést účastníky základním tréninkem komunikačních dovedností v krizových situací během natáčení filmu (jak hraného, tak dokumentárního).

Forma studia

modulová výuka KDT

Přednášející/Lecturer: MgA. Tereza Reichová, MgA. Augustína Micková

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 2. 12. 2022 10-16h učebna mimo FAMU (bude upřesněno)

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři

Kapacita/Capacity: 15

Povinný pro /Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Filmaři se mohou dostat do nelehkých situací, kdy je potřeba pracovat s vlastními emocemi, myšlenkami i jednáním. Tento kurz je provede základy krizové intervence a za pomocí vlastního prožitku a jeho reflexe zlepšit své komunikační dovednosti v náročných situacích.

Co je krize?

V psychosociální oblasti je krize definována jako důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami a vyrovnávacími strategiemi zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem (Vodáčková, 2002).

Během natáčení může dojít k hádkám a konfliktům, způsobeným mnoha faktory – ať už se jedná o následek bujarého večírku, mezilidských konfliktů, provozních omylů, panikou některého ze členů štábu, protagonisty nebo herce. Jak zpracovávat negativní emoce během natáčení, které nemůžeme přerušit? Jak ke krizi empaticky a rychle přistupovat?

ÚKOL: Připravte si pro sdílení ve skupině vlastní zážitek z natáčení, kdy došlo k výrazné krizové situaci.

O vyučujících:

Augustina Micková je studentkou magisterského programu jednooborové psychologie na FFUK, krizová interventka a absolventka filmové produkce na FAMU. V současné době se věnuje zejména vývoji identity mladých lidí ze znevýhodněného prostředí. Tereza Reichová je dokumentaristka, pedagožka KDT a v rámci svého doktorského studia vyvíjí pedagogickou metodu „konstelačních her“, které trénují režisérské strategie ve vztahu k etice natáčení.

Doporučená nebo povinná literatura

Bojar; Mareček. 2021. Etika v dokumentární tvorbě - dialog Tomáše Bojara a Martina Marečka. https://www.dokrevue.cz/clanky/etika-v-dokumentarni-tvorbe

Hodge, C. (2009). Film collaboration and creative conflict. Journal of Film and Video, 61(1), 18-30. https://muse.jhu.edu/article/258822

Vodáčková, D. (2002). a kol. Krizová intervence. Praha. Portál, 80-7178.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivní zapojení se do modelových situací a jejich společná reflexe

Poznámka

praktický seminář, aktivní spolupráce

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
02.12.2022 10:00–16:00 Tereza REICHOVÁ
Micková Augustína
Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů