Konzultační dílna KDT 2

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KD2 zápočet 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Tomáš BOJAR, Miroslav JANEK, Viola JEŽKOVÁ, Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Jan ŠÍPEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ

Obsah

Konzultační dílna je určena nejen studentům KDT, kteří chtějí konzultovat vlastní projekt ještě mimo mateřskou dílnu, ale také všem ostatním studentům fakulty.

Výsledky učení

Individuálními konzultacemi s vedoucími pedagogy dílen KDT vyřešit realizační problémy konkrétního praktického projektu (oborového, společného praktického cvičení).

Předpoklady a další požadavky

Konkrétní praktický projekt v jakékoli fázi rozpracovanosti.

Literatura

Doporučená literatura:

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen za aktivitu v dílně.

Poznámka

žádná

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů