Bakalářská pedagogická praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303BP Z 2 20/S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základů pedadogické praxe.

Forma studia

Asistence u praktik pro 1. ročníky nebo jiná pedagogická činnost v rámci modulové výuky KDT.

Předpoklady a další požadavky

Nutná znalost základů střihačského programu - AVID či FINAL CUT.

Obsah kurzu

Student asistuje při výuce předmětu „Praktika oboru dokumentární tvorba“, který probíhá v zimním semestru pro první ročníky ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik pro jednotlivé katedry).

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní asistence během praktik.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů