Bakalářská pedagogická praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303BP zápočet 2 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti si získají základní pedagogickou zkušenost.

•Studenti si prohloubí znalosti střihačských programů Avid a Premiéra.

•Studenti kultivují dialogické schopnosti.

Forma studia

Asistence u Praktik pro 1. ročníky.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Cílem předmětu je zapojit studenty do pedagogického procesu a vést je k samostatnosti při předávání nabytých znalostí a dovedností. Student asistuje při výuce předmětu „Praktika oboru dokumentární tvorba“, který probíhá v zimním semestru pro první ročníky ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik pro jednotlivé katedry). Nutná znalost základů střihačských programů – Avid a Premiéra.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast při střihu Praktik oboru dokumentární tvorba (50 %)

•asistence studentům 1. ročníku při střihu natočeného materiálu (50 %)

Poznámka

Nutná znalost základů střihačského programu - AVID či FINAL CUT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů