Bakalářská pedagogická praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303BP Z 2 20S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti si získají základní pedagogickou zkušenost.

•Studenti si prohloubí znalosti střihačských programů Avid a Premiéra.

•Studenti kultivují dialogické schopnosti.

Forma studia

Asistence u Praktik pro 1. ročníky.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Cílem předmětu je zapojit studenty do pedagogického procesu a vést je k samostatnosti při předávání nabytých znalostí a dovedností. Student asistuje při výuce předmětu „Praktika oboru dokumentární tvorba“, který probíhá v zimním semestru pro první ročníky ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik pro jednotlivé katedry). Nutná znalost základů střihačských programů – Avid a Premiéra.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast při střihu Praktik oboru dokumentární tvorba (50 %)

•asistence studentům 1. ročníku při střihu natočeného materiálu (50 %)

Poznámka

Nutná znalost základů střihačského programu - AVID či FINAL CUT.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů