Avantgardní a experimentální film 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FAE1 zkouška 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Kurz mapuje základní východiska alternativních filmových směrů od odbdobí meziválečné filmové avantgardy přes experimentální film až po 90. léta dvacátého století. Široce definovaný „jiný“ film je pojímán jako fenmomén na pomezí výtvarné kultury, kinematografie a vývoje technologií a je diskutován z mnoha perspektiv: jako estetický, sociální i politický fenomén. Stejnou měrou je věnována pozornost institucionálnímu zázemí jiné kinemtaografie. Kurz je strukturován na základě dílčích témat, která se prolínají s řadou příkladů skrze celé dvacáté století.

Program kurzu:

Avantgarda, experiment etc. Koncepce jiného filmu. Film do roku 1910

Filmový projekt moderny. Kinematografie novosti, fotogenie, exprese, absolutní film, cinema pur

Infrastrukturní symfonie, město a mechanismy

Kinematografie mezi médii, intermedialita filmu, film na papíře, performativní film

Surrealismus, kult a magie

Dekonstrukce forem a nové žánry 60. let

Od expanded cinema k imerznímu prostředí

Paralelní instituce, komunitní praxe, film jako politický nástroj

Kinematografie transgrese

Strukturální film, hranice média

Archivní obrat.

Východoevropské směry

Výsledky učení

Absolventi a absolventky kurzu získají přehled o základních myšlenkových koncepcích, institucích a klíčových dílech avantgardního a experimentálního filmu ve 20. století.

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Literatura

Základní přehledová literatura:

Malte Hagener: Moving forward looking back, 2007

Laura Mulvey, Sue Clayton: Other Cinemas, 2017

Clement Greenberg: Modernistická malba, 1960

Stanislav Ulver: Západní filmová avantgarda, 1991

P. A. Sitney: Visonary Film, 1974

Časopis Film Culture (1954–1996)

Literatura k jednotlivým přednáškám je uvedena v rozšířeném sylabu na stránce předmětu:

https://amu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_blazicek_famu_cz/EtsNVTmNjZNIglgWdafRKmcBU9a6WSrLSaQCjlgLe6EkAA?e=XZxgJc

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná práce v rozsahu 3 normostrany splňující kritéria odborného textu (práce s literaturou, citace, a pod.). Tématem práce je podrobnější rozbor díla jednoho z prezentovaných autorů, či autorek. Během ústní zkoušky je práce prezentována s následnnou diskuzí k tématu.

Webová stránka předmětu

https://amu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_blazicek_famu_cz/EtsNVTmNjZNIglgWdafRKmcBU9a6WSrLSaQCjlgLe6EkAA?e=XZxgJc

Poznámka

Výuka probíhá jednou za dva roky v letním semestru.

Na kurz navazuje Avantgardní a experimentální film 2 určený pro magisterský stupeň studia.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů