Avantgardní a experimentální film 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FAE1 ZK 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi/ky kurzu získají přehled o základních dílech, osobnostech a myšlenkových směrech avantgardní kinematografie a její návaznosti na související oblasti výtvarného umění

Forma studia

Přednáška s komentovanou projekcí filmů.

ZOOM ID

Filmová avantgarda

https://us04web.zoom.us/j/76106052074?pwd=UFNwYUh2bFFKQUZHcDdsODFFZDMvZz09

Meeting ID: 761 0605 2074

Passcode: filmavant

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na základní osobnosti a myšlenkové směry filmové avantgardy od 20. do 50. let. Vychází před-narativní kinematografie do roku 1910 a dále sleduje vývoj avantgardních tendencí v evropských centrech a později v USA 40. a 50. let. Metodicky vychází z historického hlediska s důrazem na dvojí interpretaci filmů: z hlediska kinematografie a z hlediska výtvarné kultury. Součástí přednášek je komentovaná projekce vybraných děl.

Tématické okruhy:

Film do roku 1910

Futuristický film

Impresionistický film

Dadaismus a surrealismus v avantgardním filmu

Německá avantgarda a Bauhaus

Městské symfonie

Ruská avantgarda v souvislostech vývoje technologie a společnosti

Avantgardní hnutí ve střední a východní Evropě

Britský film a GPO Film Unit

Počátky americké avantgardy

Filmy a díla:

Výběr němých filmů do r. 1910

Imaginární filmy Bruna Corry a Arnaldo Ginny (1910)

Anton Giulio Bragaglia: Thaïs (1917)

Arnaldo Ginna, Lucio Venna: Vita futurista (1916)

Louis Delluc: Horečka (Fièvre, 1921)

Abel Gance: Kolo života (LaRoue, 1923)

Marcel L'Herbier: Nelidská (L'Inhumaine, 1924)

Jean Epstein: Pád domu Usherů (La chute de la maison Usher, 1928)

Henri Chomette: Hra odrazů a rychlosti (Jeux des reflets et de la vitesse, 1925)

Henri Chomette: Pět minut čistého filmu (Cinq minutes de cinéma pur, 1926)

René Clair: Mezihra (Entr'Acte, 1924)

Fernand Léger: Mechanický balet (Ballet Mécanique, 1924)

Man Ray: Návrat k rozumu (Le retour à la raison, 1923)

Man Ray: Emak-Bakia (1926)

Man Ray: Mořská hvězdice (L'étoile de mer, 1928)

Marcel Duchamp: Anémic Cinéma (1926)

Germaine Dulac: Mušle a kněz (La Coquille et le clergyman, 1928)

Germaine Dulac: Disc 957 (Disc 927, 1928)

Luis Buñuel: Andaluský pes (Un Chien Andalou, 1929)

Luis Buñuel: Zlatý věk (L'Age d'Or, 1930)

Jean Cocteau: Krev básníka (Le sang d'un poète, 1932)

Charles Dekeukeleire: Boxerský zápas (Combat de Boxe, 1927)

Charles Dekeukeleire: Netrpělivost (Impatience, 1928)

Ludwig Hirschfeld-Mack: Kreuzspiel (1923)

Kurt Schwerdtfeger: Reflektorische Farblichtspiele (1922)

László Moholy-Nagy: Ein Litchspiel – Schwarz Weiss Grau (1930)

Walther Ruttmann: Lichtspiel Opus 1-4 (1919-25)

Walther Ruttmann: Berlin, Die Sinfonie Der Grossstadt (1927)

Walther Ruttmann: Melodie Der Welt (1929)

Viking Eggeling: Symphonie diagonale (1923-25)

Hans Richter: Rhythmus 21 (Film is Rhythmus) (1921-24)

Hans Richter: Rhythmus 23 (1923)

Hans Richter: Vormittagsspuk (1927-28)

Hans Richter: Filmstudie (1926)

Hans Richter: Inflation (1927-28)

Hans Richter: Everyday (1929)

Hans Richter: Dreams That Money Can Buy (1947)

Oskar Fischinger: R1 Ein Formspiel (1927)

Oskar Fischinger: Studie 1-13 (1929-1934)

Oskar Fischinger: Kreise, Alle Kreise (1933)

Oskar Fischinger: An Optical Poem (1938)

Oskar Fischinger: Muratti Privat (1935)

Oskar Fischinger: Motion painting No. 1 (1947)

Alberto Cavalcanti: Nic než čas (Rien que les heures, 1926)

Grigorij Kozinicev, Leonid Trauberg: Čertovo kolo (1926)

N. Vojnov, A. Avraamov, J. Šolpo: Experimenty se syntetickým zvukem

Vsevolod Pudovkin: Mechanika mozku (1926)

Alexander Alexeieff, Claire Parker: Noc na Lysé hoře (1933)

Jalu Kurek: OR (1934)

Franciszka a Stefan Themerson: Lékárna (1930)

Franciszka a Stefan Themerson: Oko a ucho (1944-45)

Zdeněk Pešánek: Barevný klavír (1925-30)

Zdeněk Pešánek: Edisonova transformační stanice (1930)

Manželé Dodalovi: Fantaisie Érotique (1937)

Svatopluk Innemann: Praha v záři světel (1927)

Otakar Vávra: Světlo proniká tmou (1931)

Otakar Vávra: Žijeme v Praze (1934)

E. F. Burian, Čeněk Zahradníček: Máj (1936)

Alexander Hackenschmied: Bezúčelná procházka (1930)

Alexander Hackenschmied: Na Pražském hradě (1932)

Alexander Hackenschmied, Maya Deren: Meshes of the afternoon (1943)

Jiří Lehovec: Divotvorné oko (1939)

Jiří Lehovec: Rytmus (1941)

John Grierson: Granton Trawler (1934)

Len Lye: Tusalava (1929)

Len Lye: Rainbow Dance (1936)

Len Lye: Free Radicals (1958-79)

Len Lye: A Colour Box (1935)

Norman McLaren: Dots (1940)

Norman McLaren: Loops (1940)

Norman McLaren: Stars and Stripes (1941)

Mary Ellen Bute: Rhythm in light (1934)

Mary Ellen Bute: Synchromy 4 (1935)

Mary Ellen Bute: Tarantella (1940)

John a James Whitney: Variations on a Circle (1942)

John a James Whitney: Film Exercise (1943-44)

James Whitney: Yantra (1955)

Jordan Belson: Mandala (1953)

Jordan Belson: Allures (1961)

Maya Deren: At Land (1944)

Maya Deren: Ritual in Transfigured Time (1943)

Maya Deren: Meditation on Violence (1948)

Maya Deren: The Very Eye of Night (1958)

James Broughton, Sidney Peterson: The Potted Psalm (1946)

Gregory Markopoulos: Christmas USA (1949)

Willard Maas, Marie Menken: Geography of the Body (1943)

Marie Menken: Visual Variations on Noguchi (1945)

Marie Menken: Glimpse of the Garden (1957)

Doporučená nebo povinná literatura

ULVER, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

HAGENER, Malte. Moving forward, looking back: the European avant-garde and the invention of film culture, 1919-1939. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 369 s. Film culture in transition. ISBN 978-90-5356-960-3.

HAGENER, Malte. Sítě umění. In Iluminace 15/2003.

GRAF, Alexander a SCHEUNEMANN, Dietrich, eds. Avant-garde Film. Amsterdam: Rodopi, 2007.416 s. ISBN 978-9042023055.

LEITNER, Angelika a NITSCHKE, Uwe., eds. Der Deutsche avant-garde filme der 20er jahre. München: Goethe-Institut, 1989. 126 s.

THOMPSON, Kristin. Re-Discovering Charles Dekeukeleire. June, 2009. [http://www.davidbordwell.net/essays/dekeukeleire.php]

EPSTEIN, Jean a MAYDL, Přemysl, ed. Poetika obrazů. Překlad Ladislav Šerý. Praha: Herrmann & synové, 1997. 303 s. ISBN 80-238-1138-X.

MELKO, Jennifer A. Identity, desire and spectatorship: An examination of Germaine Dulac's La coquille et le clergyman Tampa: University of South Florida, 2008.

CURTIS, David. Experimental cinema. New York: Universe Books; First American Edition edition, 1971. 168 s.

BÜRGER, Peter. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 1974.

ÈJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. 2., rozš. vyd. Praha: Orbis, 1961. 477, [5] s., [57] s. fot. a obr. příl. Filmové publikace.

CORRA, Bruno. Abstract cinema, chromatic music. [https://www.unknown.nu/futurism/abstract.html]

MACKENZIE, Scott. Film manifestos and global cinema cultures: a critical anthology. Berkeley: University of California Press, 2014. 680 s. ISBN 978-0520276741. (Blaise Cendrars: ABC of cinema, 1921. The Futurist Cinema,1916. Manifesto of the surrealists concerning l’Age d’or, 1930.)

SMIRNOV, Andrey. Sound in Z. Dresden: Buchhandlung Walther Konig GmbH & Co. KG. Abt. Verlag, 2017. 96 s. ISBN 978-3865607065.

MOHOLY-NAGY, László. Malerei, Photographie, Film. München: Albert Langen, 1925. 133 s., [1] složený l. obr. příl. Bauhausbücher; 8.

LEBEDEVA, Irina. The poetry of science. 1922

GROJS, Boris, ed. Russian cosmism. New York, New York: E-flux, [2018], ©2018. ix, 249 stran. ISBN 978-0-262-03743-3.

JACOBS, Steven, HIELSCHER, Eva a KINIK, Anthony, eds. The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity Between the Wars. London: Routledge, 2018. 360 s. ISBN 978-1138665279.

KUC, Kamila. Visions of Avant-Garde Film: Polish Cinematic Experiments. Bloomington: Indiana University Press, 2016. 248 s. ISBN: 0253023971.

O vývojových a estetických problémech dokumentárního filmu: John Grierson, Joris Ivens, Alberto Cavalcanti: [Sborník statí]: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 133 s. Učební texty vys. škol.

PEŠÁNEK, Zdeněk. Kinetismus: (kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba). Praha: Nákladem České grafické Unie, 1941. 142 s., [3] l. obr. příl. Edice výtvarné výchovy; Sv. 8.

HRADSKÁ, Viktorie. Česká avantgarda a film: [texty scénářů]. 1. vyd. Praha: Čs. filmový ústav, 1976. 207 s., [8] s. obr. příl.

SITNEY, P. Adams. Visionary Film: The American Avant-Garde. New York: Oxford University Press, 2000. 480 s. ISBN 978-0195148862.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná práce (rešerše) v rozsahu 2 normostrany, ústní zkouška. Student/ka se seznámí s promítanými filmy a relevantní literaturou a bude schopen/a pojmenovat a kontextualizovat základní tvůrčí koncepce období meziválečné filmové avantgardy v přednášeném rozsahu.

Webová stránka předmětu

https://docs.google.com/document/d/1bIXXmTjxfi5W_lWNlhgZx4mOyJud4dmbhLb2LF2YSeE/edit

Poznámka

Výuka probíhá jednou za dva roky - AR 2020/21, 2022/23, .... Kurz je společný pro 2. a 3. ročník studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů