Dílna (tvůrčí seminář) 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIM3 Z 1 24 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky dílny

Konzultace s pedagogem kultivuje a upřesňuje studentův umělecký záměr tak, aby konečný výsledek jeho tvorby byl co nejdokonalejší.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek z animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl dílny

Cílem je být nápomocen studentovi a pomoci mu, navést ho k co nejlepšímu ztvárnění jeho záměru, a jeho převedení do filmové řeči, k vytvoření díla s uměleckou kvalitou, které zároveň komunikuje s divákem.

Obsah dílny

Student si vybírá pedagoga, který mu povede přípravu a realizaci jeho Absolventského filmu. Seminář nabízí individuální konzultace nad připravovaným projektem studentů I. ročníku magisterského studia katedry animované tvorby.

Náplní dílny jsou diskuze o připravovaném filmu, které mají provokovat a tříbit myšlenky, směřující k co nejlepšímu vystižení záměru. Konzultuje se režijní uchopení námětu, převedení námětu do scénáře, výtvarná stránka, volba animační techniky a způsobu animace, záměr zvukové i střihové skladby. Pedagog se studentem také konzultuje technické řešení výroby, plánuje přípravu, praktické uskutečnění filmu.

Profily pedagogů

Michaela Pavlátová – odbornice na kreslenou charakterovou výtvarně náročnou animaci,

Pavel Koutský – odborník na dynamickou kreslenou animaci, která pracuje s velkou nadsázkou a na totální animaci,

Libor Pixa – odborník na CGI grafiku a na 3D počítačovou animaci,

Aurel Klimt – odborník na stop-motion prostorovou animaci a na poloplastickou animaci,

Michael Carrington – odborník na stop-motion plošnou i prostorovou animaci,

Ondřej Javora – odborník na digitální a kreslenou animaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Animované filmy našich renomovaných tvůrců: Barta, Pojar, Švankmajer, Trnka, Zeman

Světová animovaná tvorba oceňovaných tvůrců i současné filmy

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2 · ilustrace

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: Harper Perennial. ISBN 0-06-097625-X.

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

Richard Willimas - The animator's survival kit

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální, případně kolektivní diskuse nad námětem, scénářem, vypracovaným storyboardem, animatikem, výtvarnými návrhy. Hodnotí se aktivní přístup studenta, jeho zapojení v diskuzi, předložené návrhy, zapracování námětů vzniklých v diskuzi, systematická práce na zvoleném projektu. Zápočet uděluje vyučující pedagog.

Poznámka

Nejsou žádné poznamky pro tento předmět

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 422
Učebna KAT 422

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
14:50–16:25
(paralelka 1)
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
16:30–18:05
(paralelka 1)
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
PIXA L.
18:10–19:45
(paralelka 1)
St
místnost TR-220
Učebna TR-220

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
CARRINGTON M.
17:20–18:55
(paralelka 1)
Čt

místnost TR-220
Učebna TR-220

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KLIMT A.
14:00–15:35
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 422
Lažanský palác
paralelka 1
Út 16:30–18:05 Pavel KOUTSKÝ Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1
Út 18:10–19:45 Libor PIXA Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1
St 17:20–18:55 Michael CARRINGTON Učebna TR-220
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
14:00–15:35 Aurel KLIMT Učebna TR-220
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů