Soustředění KAT v Poněšicích 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SKP1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení vzájemných vztahů mezi studenty a pedagogy na základě sledování právě vznikajících studentských filmů ve srovnání s díly klasiků. Vytváření filmových teorií, tříbení názorů a rozvoj schopností obhajoby vlastního díla.

Cílem je kombinace celostního soustředení na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů vzájemně spolupracovat.

Forma studia

Projekce a analýza filmů, diskuze. Pitching.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast.

Obsah kurzu

Tradičně se jedná o jedinečnou možnost setkání pedagogů i studentů celé katedry, vyplněnou plodnými diskusemi nad filmy, postoji a děním uvnitř katedry i v okolním světě.

Projekce filmů, aktivní účast v besedách o filmech (analýza i obecná reflexe), výměna zkušeností z průběhu studia, pokus o zařazení vlastních záměrů do kontextu práce katedry. Prezentace vlastních projektů před studenty katedry a pedagogy. Fakultativně - natáčení pixilovaného cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná povinná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kriteriem je povinná účast, další kriterium tvoří participace na prezentační části programu, kde každý student prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Webová stránka předmětu

žádná
webová
stránka
neexistuje

Poznámka

bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů