Režie animovaného filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RF1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obecnější seznámení s fenoménem animovaného filmu, pochopení jeho komplexnosti. Režie jako jednota obsahu a formy, součinnost všech složek - scénář, animace, výtvarno, zvuk, střih, atd.

Forma studia

přednášky, diskuse, analýzy výtvarných i animačních stylů, režijních postupů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou určeny

Obsah kurzu

Pochopení různých forem pohybu v animaci, možnosti stylizace, spjatost výtvarného řešení filmu a stylu pohybu / animace, vztah animace ke zvuku, rozvíjení a prohlubování výtvarného citu studentů, schopnost najít podstatu, esenci námětu, filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Paul Wells, Joanna Quinn - Basics Animation: Drawing for Animation,

E. Muybridge - The human Figure in Motion, Animals in Motion

J. Kubíček - Slovník výrazů v animaci

B. Dovnikovič - Bordo - Škola kresleného filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno na základě:

Poznámka

Nejsou žádné poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
11:30–13:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů