Režie animovaného filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RF1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

seznámí se obecněji s fenoménem animovaného filmu,

pochopí jeho komplexnost,

naučí se konstruovat animovanou postavu,

naučí se aktivně vnímat kinetiku animované postavy.

Forma studia

přednášky, diskuse, analýzy výtvarných i animačních stylů, režijních postupů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou určeny

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem je uvést studenta do světa animovaného filmu a naučit ho vnímat jej v jeho celistvosti, komplexnosti, bohatosti stylů i v součinnosti jednotlivých složek.

Obsah výuky

Předmět probíhá formou semináře, přednášky, řízené diskuze. Animovaný film posuzujeme ve vztahu k ostatním uměleckým disciplínám, zkoumáme jeho místo ve společnosti. Vše je směřováno k rozvíjení a prohlubování výtvarného a režijního citu studentů, jejich pozorovacích schopností, schopnosti analýzy, nalézání podstaty, esence uměleckého díla, filmu.

V hodinách se také věnujeme konstrukci lidské postavy, jako nejčastějšího nositele děje. Je rozebírána typologie postav, charakter pohybu, studenti se aktivně učí vnímat kinetiku pohybu a její odlišnosti podle věku, nálady. Porovnávají se možnosti výtvarné stylizace, studenti vypracují skicy a kresby k tématu.

Součástí předmětu je i praktická, výrobní stránka, jak režijně provést svá cvičen

Doporučená nebo povinná literatura

WELLS, Paul, QUINN, Joanna. Basics Animation 03: Drawing for Animation, AVA Publishing, 2008, 1. Vyd. 192 s. ISBN 978-2940373703

MUYBRIDGE, Eadweard. Muybridge´s Human Figure in Motion, Dover Publications Inc. 2007, 18 s. ISBN 9780486997711

MUYBRIDGE, Eadweard. Animals in Motion, Forgotten Books, 2017, 278 s. ISBN 978-0282632403

KUBÍČEK, Jiří. Slovník pojmů z oblasti animovaného filmu : česko-anglicko-německo-francouzský, anglicko-česko-německo-francouzský, německo-česko-anglicko-francouzský, francouzsko-česko-anglicko-německý. 1. vyd. 7O s. ISBN 80-85883-19-8.B.

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7331-091-2 (brož.) · obr.

Současné i minulé animované filmy světových i českých tvůrců

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno na základě:

Poznámka

Nejsou žádné poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
13:10–14:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–14:45 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů