Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář_2020 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bakalářský film 3 - realizace
 
309BAKA3 Z 11 270CS
Dějiny animovaného filmu 309DAFI2 ZK 3 24S
Minimální počet kreditů za semestr 3 11
Povinné předměty
Bakalářský film 309BAKF2 ZK 2 60CS
Digitální animace 309DIGAN5 Z 1 27SS 309DIGAN6 Z 1 21SS
Dílna (animace a režie) 309DB1 Z 1 24DS 309DB2 Z 1 28DS
Dílna (scénář) 309DAS2 Z 1 24DS 309DAS3 Z 1 28DS
Herectví
 
309HRT1 Z 1 15PS+10CS
Pitching 2
 
309PTCHN2 Z 2 24SS
Rozbory animovaných filmů 309RAFN3 Z 1 24SS 309RAFN4 ZK 2 28SS
Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 309SBFD1 Z 1 12SS 309SBFD2 Z 1 14SS
Stop-motion animace prostorová 309SMPR ZK 4 24SS+48CS
Střihová skladba v animovaném filmu 309SKAN2 Z 1 24PS
Teorie animované tvorby 309TANN1 ZK 2 24PS 309TANN2 ZK 2 28PS
Vizuální vyjadřování 309VV5 Z 1 36SS 309VV6 Z 1 28SS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 18 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KAT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Vizuální vyjadřování 2 (309VV2) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 3 (309VV3) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 4 (309VV4) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 5 (309VV5) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 1 (309VV1) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 6 (309VV6) PZ Absolventským výkonem
Seminář: Obrázkový technický scénář (309SOS) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 1 (309LSC1) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 2 (309LSC2) PZ Absolventským výkonem
3D animace - režie a tvorba (309TD) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 1 (309RF1) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 3 (309RF3) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 4 (309RF4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 1 (309DIGAN1) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 2 (309DIGAN2) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 3 (309DIGAN3) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 4 (309DIGAN4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 5 (309DIGAN5) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 6 (309DIGAN6) PZ Absolventským výkonem
Teorie animované tvorby 1 (309TANN1) ZT Bakalářskou prací
Teorie animované tvorby 2 (309TANN2) ZT Bakalářskou prací
Stop-motion animace plošná (309SMPL) PZ Absolventským výkonem
Stop-motion animace prostorová (309SMPR) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 1 (309AKR1) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 2 (309AKR2) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 3 (309AKR3) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 4 (309AKR4) PZ Absolventským výkonem
Blackout - příprava (309BOP) PZ Absolventským výkonem
Bakalářský film 3 - realizace (309BAKA3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny animovaného filmu 1 (309DAFI1) ZT Dějiny animovaného filmu (S309BDAF)
Dějiny animovaného filmu 2 (309DAFI2) ZT