Dějiny animovaného filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAFI2 ZK 3 24S česky zimní

Garant předmětu

Eliška DĚCKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška DĚCKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu

Informace o dějinách animovaného filmu od roku 1950 po současnost

Výsledky učení

Studenti ovládají dějiny animovaného filmu od roku 1950 po současnost.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled o dějinách animovaného filmu

Obsah kurzu

Obsah předmětu

Předmět „Dějiny animovaného filmu 2“ se zaměřuje na historii a teoretické uvažování o animaci od roku 1950 po současnost.

Důraz bude kladen na nacházení propojení a reflexi starších děl v kontextu dnešní animované tvorby, ať už skrze četbu odborných textu či v rámci následné diskuze v hodině.

Jednotlivé přednášky s projekcemi budou zaměřeny například na tato témata:

 1. Fenomén českého Krátkého filmu a systém animační tvorby před rokem 1989
 2. Tradice československého a českého večerníčku – sociologické přesahy ve vztahu k dětskému divákovi, edukační poselství, stereotypy, gender
 3. Česká animace a emigrace – Petr Sís, Vera Neubauer, Paul Fierlinger
 4. Výrazné výtvarnice UMPRUM 60., 70., a 80. let
 5. Osobnosti české animace: Jan Švankmajer, Jiří Barta, Břetislav Pojar
 6. Fenomén kanadské tvorby v rámci National Film Board of Canada
 7. Autorské animace Velké Británie a fenomén Chanel 4
 8. Francouzská animace ve spojení s ilustrací a komiksem
 9. Nezávislá autorská japonská animace – Osamu Tezuka, Koji Yamamura, Atsushi Wada
 10. Velko-studiová celovečerní tvorba: Ghibli, Aardman Animations, Pixar, Disney
 11. Autorská tvorba v USA (Chris Sullivan) + Newyorská nezávislá škola (Bill Plympton, Signe Baumane)

Vedle samotné časové náplně vyučovaných hodin (28) musí studenti pro absolvování tohoto předmětu věnovat velký čas také samostudiu doma. A to jak v podobě seznámení se s mnoha celovečerními filmy historie animace, na jejichž celou projekci v rámci přednášky většinou není čas (cca 15 hodin), tak v podobě četby povinných textů pro absolvování závěrečného vědomostního testu (cca 20 hodin). Zároveň dostávají studenti také drobné úkoly k četbě a ke zhlédnutí před každou hodinou, s nimiž se musí seznámit v rámci tzv. „přípravy na hodinu“ (cca 15 hodin).

Doporučená nebo povinná literatura

Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, Waltham: Focal Press 2017.

Benjamin Cook – Gary Thomas (eds.), The Animate! Book: Rethinking Animation. London: LUX 2006.

Amy. M. Davis, Good Girls & Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation. London: John Libbey Publishing 2006

Edgar Dutka, Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU 2004.

Maureen Furniss (ed.), Animation: Art and Industry. London: John Libbey Publishing 2009.

Clare Kitson, British Animation: The Channel 4 Factor. London: Parliament Hill Publishing 2008.

Judith Kriger, Animated Realism: A Behind-the-Scenes Look at the Animated Documentary Genre. Oxford: Focal Press 2012.

Jayne Pilling, A Reader in Animation Studies. Sydney: John Lingey 1997.

Ülo Pikkov, Animasofie. Praha: AMU 2017.

Bill Plympton, How to Make Toons That Sells without Selling Out! Oxford: Focal Press 2012.

Stanislav Ulver (ed.), Animace a doba. Praha: Film a doba 2004.

Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

Paul Wells, Animation – Genre and Authorship. London – New York: Wallflower Press 2002.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix (dostupná například v knihovně NFA)

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům rozesílány emailem přímo vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutných filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku ve formě vědmostního testu a sepsání vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Již zmíněný studentský referát potřebuji získat minimálně o 3 dny předem. Pro komunikaci se studenty prosím o uvedení mailu, který je funkční, případně i o číslo mobilu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
DĚCKÁ E.
14:50–16:25
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Eliška DĚCKÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů