Dějiny animovaného filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAFI2 ZK 3 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kamila ŠEDIVÁ BOHÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu

Informace o dějinách animovaného filmu od roku 1950 po současnost

Výsledky učení

Studenti ovládají dějiny animovaného filmu od roku 1950 po současnost.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled o dějinách animovaného filmu

Obsah kurzu

Obsah předmětu

Předmět „Dějiny animovaného filmu 2“ se zaměřuje na historii a teoretické uvažování o animaci od roku 1950 po současnost.

Důraz bude kladen na nacházení propojení a reflexi starších děl v kontextu dnešní animované tvorby, ať už skrze četbu odborných textu či v rámci následné diskuze v hodině.

Jednotlivé přednášky s projekcemi budou zaměřeny například na tato témata:

 1. Fenomén českého Krátkého filmu a systém animační tvorby před rokem 1989
 2. Tradice československého a českého večerníčku – sociologické přesahy ve vztahu k dětskému divákovi, edukační poselství, stereotypy, gender
 3. Česká animace a emigrace – Petr Sís, Vera Neubauer, Paul Fierlinger
 4. Výrazné výtvarnice UMPRUM 60., 70., a 80. let
 5. Osobnosti české animace: Jan Švankmajer, Jiří Barta, Břetislav Pojar
 6. Fenomén kanadské tvorby v rámci National Film Board of Canada
 7. Autorské animace Velké Británie a fenomén Chanel 4
 8. Francouzská animace ve spojení s ilustrací a komiksem
 9. Nezávislá autorská japonská animace – Osamu Tezuka, Koji Yamamura, Atsushi Wada
 10. Velko-studiová celovečerní tvorba: Ghibli, Aardman Animations, Pixar, Disney
 11. Autorská tvorba v USA (Chris Sullivan) + Newyorská nezávislá škola (Bill Plympton, Signe Baumane)

Vedle samotné časové náplně vyučovaných hodin (28) musí studenti pro absolvování tohoto předmětu věnovat velký čas také samostudiu doma. A to jak v podobě seznámení se s mnoha celovečerními filmy historie animace, na jejichž celou projekci v rámci přednášky většinou není čas (cca 15 hodin), tak v podobě četby povinných textů pro absolvování závěrečného vědomostního testu (cca 20 hodin). Zároveň dostávají studenti také drobné úkoly k četbě a ke zhlédnutí před každou hodinou, s nimiž se musí seznámit v rámci tzv. „přípravy na hodinu“ (cca 15 hodin).

Doporučená nebo povinná literatura

Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, Waltham: Focal Press 2017.

Benjamin Cook – Gary Thomas (eds.), The Animate! Book: Rethinking Animation. London: LUX 2006.

Amy. M. Davis, Good Girls & Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation. London: John Libbey Publishing 2006

Edgar Dutka, Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU 2004.

Maureen Furniss (ed.), Animation: Art and Industry. London: John Libbey Publishing 2009.

Clare Kitson, British Animation: The Channel 4 Factor. London: Parliament Hill Publishing 2008.

Judith Kriger, Animated Realism: A Behind-the-Scenes Look at the Animated Documentary Genre. Oxford: Focal Press 2012.

Jayne Pilling, A Reader in Animation Studies. Sydney: John Lingey 1997.

Ülo Pikkov, Animasofie. Praha: AMU 2017.

Bill Plympton, How to Make Toons That Sells without Selling Out! Oxford: Focal Press 2012.

Stanislav Ulver (ed.), Animace a doba. Praha: Film a doba 2004.

Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

Paul Wells, Animation – Genre and Authorship. London – New York: Wallflower Press 2002.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix (dostupná například v knihovně NFA)

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům rozesílány emailem přímo vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutných filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku ve formě vědmostního testu a sepsání vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Již zmíněný studentský referát potřebuji získat minimálně o 3 dny předem. Pro komunikaci se studenty prosím o uvedení mailu, který je funkční, případně i o číslo mobilu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)

14:50–17:15
(paralelka 1)
přednášející Kamila Boháčová
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–17:15 Učebna KAT 415
Lažanský palác
přednášející Kamila Boháčová paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů