Dějiny animovaného filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAFI1 ZK 2 24S česky letní

Garant předmětu

Eliška DĚCKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška DĚCKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování tohoto předmětu budou posluchači schopni hlubší orientace v rámci historie animace (včetně hlubší teoretické reflexe) od jejích raných počátků, s důrazem na propojení historie se současnou animovanou tvorbou a jejím postavením ve společnosti.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled o dějinách animovaného filmu.

Obsah kurzu

Předmět „Dějiny animovaného filmu 1“ se zaměřuje na historii a teoretické uvažování o animaci od jejich raných počátků až do období zhruba kolem roku 1950.

Důrazem bude kladen na nacházení propojení a reflexi těchto raných děl v kontextu dnešní animované tvorby, ať už skrze četbu odborných textu či v rámci následné diskuze v hodině.

Jednotlivé přednášky s projekcemi budou zaměřeny například na tato témata:

  1. Raný český animovaný film a jeho reklamní tvorba
  2. Dodalovi a česká filmová avantgarda
  3. Raná animace a trik, kinematografie atrakcí (George Méliès, Winsor McCay)
  4. Domácí biograf Milady Marešové
  5. Raná tvorba studia Walta Disneyho
  6. Dílo Lotte Reiniger
  7. Animace a propaganda, stereotypy a předsudky
  8. Animace a loutka (Jiří Trnka a další)

Doporučená nebo povinná literatura

Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, Waltham: Focal Press 2017.

Benjamin Cook – Gary Thomas (eds.), The Animate! Book: Rethinking Animation. London: LUX 2006.

Amy. M. Davis, Good Girls & Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation. London: John Libbey Publishing 2006

Edgar Dutka, Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU 2004.

Maureen Furniss (ed.), Animation: Art and Industry. London: John Libbey Publishing 2009.

Martina Pachmanová (ed.) Milada Marešová: Domácí biograf. Řevnice – Praha: Arbor Vitae a VŠUP 2009.

Ülo Pikkov, Animasofie. Praha: AMU 2017.

Eva Strusková, Dodalovi. Praha: AMU 2013.

Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům reozesílány emailem přímo vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutných filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku ve formě vědmostního testu a sepsání vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Již zmíněný studentský referát potřebuji získat minimálně o 3 dny předem. Pro komunikaci se studenty prosím o uvedení mailu, který je funkční, případně i o číslo mobilu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
DĚCKÁ E.
13:10–14:45
(paralelka 1)
pedagog Eliška Děcká, phone: +420773003741, mail: eliska.decka@famu.cz
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:10–14:45 Eliška DĚCKÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
pedagog Eliška Děcká, phone: +420773003741, mail: eliska.decka@famu.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů