Dějiny animovaného filmu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAFI1 ZK 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování tohoto předmětu budou posluchači schopni hlubší orientace v rámci historie animace (včetně hlubší teoretické reflexe) od jejích raných počátků, s důrazem na propojení historie se současnou animovanou tvorbou a jejím postavením ve společnosti.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled o dějinách animovaného filmu.

Obsah kurzu

Předmět „Dějiny animovaného filmu 1“ se zaměřuje na historii a teoretické uvažování o animaci od jejich raných počátků až do období zhruba kolem roku 1950.

Důrazem bude kladen na nacházení propojení a reflexi těchto raných děl v kontextu dnešní animované tvorby, ať už skrze četbu odborných textu či v rámci následné diskuze v hodině.

Jednotlivé přednášky s projekcemi budou zaměřeny například na tato témata:

  1. Raný český animovaný film a jeho reklamní tvorba
  2. Dodalovi a česká filmová avantgarda
  3. Raná animace a trik, kinematografie atrakcí (George Méliès, Winsor McCay)
  4. Domácí biograf Milady Marešové
  5. Raná tvorba studia Walta Disneyho
  6. Dílo Lotte Reiniger
  7. Animace a propaganda, stereotypy a předsudky
  8. Animace a loutka (Jiří Trnka a další)

Doporučená nebo povinná literatura

Giannalberto Bendazzi, Animation: A World History, Waltham: Focal Press 2017.

Benjamin Cook – Gary Thomas (eds.), The Animate! Book: Rethinking Animation. London: LUX 2006.

Amy. M. Davis, Good Girls & Wicked Witches: Women in Disney’s Feature Animation. London: John Libbey Publishing 2006

Edgar Dutka, Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU 2004.

Maureen Furniss (ed.), Animation: Art and Industry. London: John Libbey Publishing 2009.

Martina Pachmanová (ed.) Milada Marešová: Domácí biograf. Řevnice – Praha: Arbor Vitae a VŠUP 2009.

Ülo Pikkov, Animasofie. Praha: AMU 2017.

Eva Strusková, Dodalovi. Praha: AMU 2013.

Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům reozesílány emailem přímo vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutných filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku ve formě vědmostního testu a sepsání vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Již zmíněný studentský referát potřebuji získat minimálně o 3 dny předem. Pro komunikaci se studenty prosím o uvedení mailu, který je funkční, případně i o číslo mobilu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů