3D animace - režie a tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309TD Z 2 42 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu jsou studenti seznámeni se základními tvůrčími postupy při produkci 3D počítačové animace. Rozumí modelování 3D objektů, práci s materiály a renderování v programu Autodesk Maya. Dokáží ovládat a animovat standardní 3D charakter. Díky znalosti odborné terminologie jsou také připraveni na komunikaci v rámci týmu při výrobě 3D animovaného filmu.

Forma studia

Výklad s praktickými ukázkami v počítačovém programu Autodesk Maya a samostatná praktická cvičení pod vedením vyučujícího.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost práce na počítači

Otevřenost k novým technologickým postupům

Základní znalost práce v některém 2D grafickém editoru (Adobe Photoshop, Corel Draw apod.)

Znalost anglického jazyka

Obsah kurzu

Dílna je věnována zvládnutí základů technologie 3D počítačové animace. Uvedení do problematiky 3D animace prostřednictvím ukázek současné tvorby. Vysvětlení obecně platných postupů při výrobě 3D animace. Terminologie spojená s výrobou 3D počítačové animace. Praktické ukázky a cvičení: modelování, texturování, rig,animace, rendering.

Doporučená nebo povinná literatura

Isaac Kerlow - The Art of 3D Computer Animation and Effects

William Vaughan - Digital Modeling

Sham Tickoo - Autodesk Maya 2018: A Comprehensive Guide

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

-aktivity při realizaci praktických cvičení

-prezence

-prezentované práce na konci semestru

Poznámka

Z důvodu časové náročnosti předmětu, je nutné počítat se samostudiem a praktickým cvičením ve volném čase.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů