Animace kreslená 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR4 Z 3 28SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Po absolvování předmětu studenti:

-Dokáží rozvrhnout, plánovat a realizovat animovanou hereckou akci

-Umí vyjádřit charakter filmové animované postavy

-Ovládají techniku a problematiku animace tzv. lip-sync a mimiky obličeje

-Ovládají práci s dialogem a animaci více interagujících postav

-Znají problematiku práce s přidělenými výtvarnými podklady

-Připraví se na tvorbu semestrálního klauzurního cvičení

Forma studia

Cílem výuky je zvládnutí animované herecké akce s lidskou postavou s důrazem na dialog, vyjádření emocí a charakter postavy.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je zvládnutí animované herecké akce s lidskou postavou s důrazem na dialog, vyjádření emocí a charakter postavy.

Obsah výuky

Tento závěrečný seminář se věnuje především animaci hereckých akcí a postupům standardní animované produkce. Úvodní cvičení jsou zaměřena na základní vývoj postav, jejich psychologii, vystižení charakteru skrze akci a pohyb ve scéně.

Dalším z úkolů je animace „cizí“ postavy na základě poskytnutých výtvarných podkladů. Důraz je kladen na hereckou akci, vývoj pohybového jazyku a celkový pojetí charakteru postav. Pozornost je věnována pózám, gestům, plánování a rozvržení akce (staging).

Závěrečné semináře se zaměřují na tzv. lip-sync, mimiku obličeje a dialog dvou postav. V průběhu dílny je pozornost věnována i přípravě a realizaci semestrálního cvičení.

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

BYRNE, Mark T., 1999. Animation - The Art of Layout and Storyboarding. Kildare, Ireland: Speciality Print & Design Ltd. ISBN 0-9535732-0-6.

MATEU-MESTRE, Marcos, 2010. Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers. China: Design Studio Press. ISBN 978-1-933492-95-7.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů