Animace kreslená 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR4 Z 3 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Po absolvování předmětu studenti:

-Dokáží rozvrhnout, plánovat a realizovat animovanou hereckou akci

-Umí vyjádřit charakter filmové animované postavy

-Ovládají techniku a problematiku animace tzv. lip-sync a mimiky obličeje

-Ovládají práci s dialogem a animaci více interagujících postav

-Znají problematiku práce s přidělenými výtvarnými podklady

-Připraví se na tvorbu semestrálního klauzurního cvičení

Forma studia

Cílem výuky je zvládnutí animované herecké akce s lidskou postavou s důrazem na dialog, vyjádření emocí a charakter postavy.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je zvládnutí animované herecké akce s lidskou postavou s důrazem na dialog, vyjádření emocí a charakter postavy.

Obsah výuky

Tento závěrečný seminář se věnuje především animaci hereckých akcí a postupům standardní animované produkce. Úvodní cvičení jsou zaměřena na základní vývoj postav, jejich psychologii, vystižení charakteru skrze akci a pohyb ve scéně.

Dalším z úkolů je animace „cizí“ postavy na základě poskytnutých výtvarných podkladů. Důraz je kladen na hereckou akci, vývoj pohybového jazyku a celkový pojetí charakteru postav. Pozornost je věnována pózám, gestům, plánování a rozvržení akce (staging).

Závěrečné semináře se zaměřují na tzv. lip-sync, mimiku obličeje a dialog dvou postav. V průběhu dílny je pozornost věnována i přípravě a realizaci semestrálního cvičení.

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

BYRNE, Mark T., 1999. Animation - The Art of Layout and Storyboarding. Kildare, Ireland: Speciality Print & Design Ltd. ISBN 0-9535732-0-6.

MATEU-MESTRE, Marcos, 2010. Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers. China: Design Studio Press. ISBN 978-1-933492-95-7.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů