Vizuální vyjadřování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Zuzana MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana MAREŠOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky předmětu:

Student si osvojí výtvarné disciplíny specifické pro přípravu a realizaci vizuální stránky animovaného díla.

Student se naučí používat výtvarné výrazové prostředky adekvátně k technice a stylu animace a výtvarnou vizuální koncepci filmu pojímat jako nedílnou součást práce na námětu a scénáři v animovaném filmu.

Student se poučí o zákonitostech fungování výtvarné vizuality v animovaných filmech a zorientuje se v současném vývoji uměleckých a technologických trendů v oboru.

Student se naučí používat vlastní výtvarné a technologické vyjadřovací prostředky a formuje vlastní umělecký názor v kontextu současnosti.

Forma studia

Trénink kreslířských dovedností v hodinách kreslení , konzultace a diskuse o praktických cvičeních v součinnosti s pedagogy předmětu kreslená animace, individuální konzultace v průběhu práce na realizaci filmových cvičení, praktická inspirace současnou vizuální kulturou, uměním a grafickým designem sdílením výtvarných publikací, společnou návštěvou výstav apod..

Předpoklady a další požadavky

Student potřebuje mít:

  1. Výtvarný talent, kreativitu a ovládat pokročilé základy kresby.
  2. Zájem o širší oblast výtvarné kultury, grafického designu, umění, audiovize a filmu v kontextu současnosti.
  3. Základní dovednosti pro práci s grafickými počítačovými softwary.

Obsah kurzu

Obsah předmětu

Seznámení s pravidly perspektivního zobrazení.

Studijní figurální kresba ve statické poloze podle modelu, seznámení s anatomií.

Studijní kresba figury ve fázích pohybu a vyjádření emocí podle modelu i zpaměti.

Zapojení figury a předmětů do perspektivně zobrazeného prostředí.

Vedení výtvarného deníku: kresba různých prostředí s lidmi, zachycující různé situace a prostředí (život ve městě, balet, hudebníci , zvířata, příroda, architektura atd.). Od reálné předlohy ke zkratce a znaku

Práce se stylizací, výtvarným pojetím žánrů, využití možností různé výtvarné techniky a výrazových prostředků v animaci. Tvorba charakterů (typy pro animaci). Kompozice a barevnost obrazu, barevnost, obrazové řešení prostředí a prostoru ve prospěch čitelné přehlednosti filmového záběru.

Cíl předmětu

Trénink kreslířských dovedností v hodinách kreslení, konzultace a diskuse o praktických cvičeních v součinnosti s pedagogy předmětu kreslená animace, individuální konzultace v průběhu práce na realizaci filmových cvičení, praktická inspirace současnou vizuální kulturou, uměním a grafickým designem sdílením výtvarných publikací, společnou návštěvou výstav apod..

Doporučená nebo povinná literatura

STANĚK, Milan a LINC, Rudolf. Technika figurální kresby. 2. vyd., V Idea servis 1. vyd. Praha: Idea servis, 2002. 213 s. ISBN 80-85970-40-6.

Kurs kreslení pro každého. České vyd. 1. Praha: Svojtka & Co., 2001. 256 s. ISBN 80-7237-366-8.

THORSPECKEN, Thomas. Skicujeme v ulicích: kompletní průvodce technikami. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 128 s. ISBN 978-80-247-5248-8.

NORŠTEJN, Jurij Borisovič. Sníh na trávě 1, Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN 978-80-7331-276-3

NORŠTEJN, Jurij Borisovič. Sníh na trávě 2, Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN: 978-80-7331-276-3

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 fot., obr. +

WIEDEMANN, Ed.Julius. Anima Mundi, Animation Now!, Hong Kong Taschen, 2007, ISBN: 978-3-8228-3789-4

HEIT, Laura. Animation sketchbooks. 1st pub. London: Thames & Hudson, 2013. 320 s. ISBN 978-0-500-51675-1.

BECKERMAN, Howard: Animation The Whole Story, Allworth Press, 2003, ISBN: 1581153015, ISBN: 9781581153019

ULVER, Stanislav. Animace a doba : sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000. 1. vyd. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004. 398 s.: fot.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na odborném cvičení

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DAMU 107 a 108
KATaP DAMU 107, 108

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MAREŠOVÁ Z.
17:20–19:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:20–19:45 Zuzana MAREŠOVÁ KATaP DAMU 107, 108
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů