Teorie animované tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309TANN2 ZK 2 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

-Získají teoretická znalosti z problematiky animovaného filmu,

-Na řadě konkrétních příkladů se přesvědčí o tom, kde byly obecné principy dodrženy, kde porušeny, a jaký to mělo vliv na konečnou podobu díla,

-naučí se respektovat estetické principy a kreativně je aplikovat ve své vlastní umělecké tvorbě.

Forma studia

přednáška, projekce

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s estetickými principy animovaného filmu a naučit je používat v praxi.

Obsah výuky

Přednáška se zevrubně zaobírá teorií animovaného filmu, jako jednou z forem dramatického umění. Animaci, jako kinetickému výtvarnému umění je věnována poslední lekce této přednášky.

 1. Definice animace
 2. Animace a drama (rozdíl mezi hraným filmem a animovaným filmem, prostředky hraného filmu, prostředky animovaného filmu, rozdíl mezi animovaným filmem a loutkovým divadlem, prostředky loutkového divadla)
 3. Předmět animace
 4. Animace a tropy
 5. Animace a zvuk
 6. Žánry animovaného filmu (groteska, pohádka, ostatní žánry)
 7. Animace v televizi (série, cyklus, seriál)

8.-9. Animace 2D (principy disneyovské animace, kreslená a malovaná animace, ploška, silueta, koláž, prosvícený písek, špendlíková technika)

 1. Animace 3D (loutka 3D, loutka poloplastická, modelace, pixilace, animace předmětů)
 2. Animace a počítače
 3. Animace jako forma výtvarného umění

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Aristoteles: Poetika

přeložil, úvodní studie napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz. -- 1. vyd. -- Praha : OIKOYMENH 2008. -- 289 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Řecké texty podle vydání R. Kassela a R. Janka upravil M. Mráz. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 9-788072-98131-1

Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím

extenze člověka / M. McLuhan ; z angl. přel. M. Calda. -- Praha : Odeon, 1991. -- 350 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Jiří Kubíček: Úvod do estetiky animace (skripta FAMU 2004)

[tištěný text] / Jiří Kubíček. -- Praha, 2004. -- 110 s. : obr. příl.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 80-7331-019-8

Jurij Norštejn: Sníh na trávě 1

ve dvou dílech. Kniha I / Jurij Norštejn ; [z ruského originálu přeložil Jiří Kubiček]. -- 1. vyd. -- V Praze : APZ Production : Akademie múzických umění v Praze : Jakub Hora, 2013. -- 375 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ;. -- Obsahuje bibliografické odkazy. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 978-80-7331-124-7 (kniha I : váz.)

Jurij Norštejn: Sníh na trávě 2

ve dvou dílech. Kniha II / Jurij Norštejn ; [z ruského originálu přeložil Jiří Kubiček]. -- 1. vyd. -- V Praze : APZ Production : Akademie múzických umění v Praze : Jakub Hora, 2013. -- 375 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim.. -- Obsahuje bibliografické odkazy. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 978-80-7331-276-3

Doporučená literatura:

Ülo Pikkov : Animasofie

teoretické kapitoly a animovaném filmu / Ülo Pikkov ; s doprovodnou studií Elišky Děcké ; přeložila Anna Stejskalová. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2017. -- 220 stran : převážně barevné ilustrace + 1 DVD. -- Obsahuje filmografii a rejstřík. -- Jazykové verze: česky, anglické summary. -- ISBN 978-80-7331-446-0 (brožováno)

Otakar Zich: Estetika dramatických umění

teoretická dramaturgie / Otakar Zich. -- 2. vyd. -- Praha : Panorama, 1987. -- 412 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Jaroslav Boček: Kapitoly o filmu - část O filmové specifičnosti

 1. vyd. -- Praha : Orbis. -- 238 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Edgar Dutka: Animovaný film

úvod do scénáristiky animovaného filmu / minimum z historie české animace / Edgar Dutka. -- 1. vyd. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2002. -- 98 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 80-85883-94-5

Henryk Jurkowski: Magie loutky

skici z teorie loutkového divadla / Henryk Jurkowski ; [z polského originálu doplněného o dvě další studie H. Jurkowského přeložila Jana Pilátová ; předmluva Nina Malíková ; doslov a terminologický slovníček Jaroslav Etlík]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. -- 287 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm, ISBN 80-902482-0-9 (brož.)

Rudolf Urc: Kapitoly z teórie animovaného filmu

Bratislava : Osvetový ústav, 1989. -- 87 s. ; 4°. -- (Záujmová umelecká činnosť)

Tereza Brdečková a kol.: Jří Brdečka

[uspořádali Tereza Brdečková a Jan Šulc ; doprovodné texty napsali Giannalberto Bendazzi ... et al.]. -- Vyd. 1. -- V Řevnicích : Arbor Vitae, 2013. -- 347 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. -- Další variantní názvy: Brdečka. -- V kartonovém přebalu. -- Pub. vydána u příležitosti výstavy Jiří Brdečka (1917-1982), která proběhla v Galerii Smečky ve dnech 20.11.2013 až 25.1.2014. -- Obsahuje bibliografii. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 978-80-7467-042-8 (váz.)

Jednotlivé lekce budou doplněny ukázkami z českých i zahraničních animovaných filmů

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška po letním semestru prověří hloubku znalostí studentů. K jejímu úspěšnému absolvování je nutné zevrubné zvládnutí problematiky a pečlivé prostudování povinné literatury.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů