Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář_2020 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Dějiny animovaného filmu
 
309DAFI1 ZK 2 24S
Klauzurní zkouška
 
309KLB3 ZK 1 6 S
Kraťas
 
309KF ZK 6
Minimální počet kreditů za semestr 0 9
Povinné předměty
Animace kreslená 309AKR3 Z 3 24SS 309AKR4 Z 3 28SS
Bakalářský film
 
309BAKF1 ZK 2 60CS
Blackout 309BO ZK 5 140CS
Blackout - příprava 309BOP ZK 2 24SS
Digitální animace 309DIGAN3 Z 1 3PS+15SS 309DIGAN4 Z 1 4PS+7SS+10CS
Dílna (scénář)
 
309DAS1 Z 1 28DS
Herectví
 
309HRT2 Z 1 12PS+12CS
Kamera v animovaném filmu 309KAF1 Z 1 24PS 309KAF2 ZK 2 28PS
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
Režie animovaného filmu 309RF3 Z 1 12PS+12SS 309RF4 Z 1 28SS
Rozbory animovaných filmů 309RAFN1 Z 1 24SS 309RAFN2 ZK 2 28SS
Soustředění KAT v Poněšicích
 
309SKP2 Z 1 25PS+15SS
Stop-motion animace plošná 309SMPL ZK 3 24SS+ 24CS
Střihová skladba v animovaném filmu
 
309SKAN1 Z 1 28PS
Vizuální vyjadřování 309VV3 Z 1 12SS+24CS 309VV4 ZK 2 14SS+28CS
Zvuk v animovaném filmu
 
309ZAF Z 1 28SS
3D animace - režie a tvorba
 
309TD Z 2 42PS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KAT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Vizuální vyjadřování 2 (309VV2) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 3 (309VV3) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 4 (309VV4) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 5 (309VV5) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 1 (309VV1) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 6 (309VV6) PZ Absolventským výkonem
Seminář: Obrázkový technický scénář (309SOS) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 1 (309LSC1) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 2 (309LSC2) PZ Absolventským výkonem
3D animace - režie a tvorba (309TD) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 1 (309RF1) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 3 (309RF3) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 4 (309RF4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 1 (309DIGAN1) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 2 (309DIGAN2) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 3 (309DIGAN3) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 4 (309DIGAN4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 5 (309DIGAN5) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 6 (309DIGAN6) PZ Absolventským výkonem
Teorie animované tvorby 1 (309TANN1) ZT Bakalářskou prací
Teorie animované tvorby 2 (309TANN2) ZT Bakalářskou prací
Stop-motion animace plošná (309SMPL) PZ Absolventským výkonem
Stop-motion animace prostorová (309SMPR) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 1 (309AKR1) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 2 (309AKR2) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 3 (309AKR3) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 4 (309AKR4) PZ Absolventským výkonem
Blackout - příprava (309BOP) PZ Absolventským výkonem
Bakalářský film 3 - realizace (309BAKA3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny animovaného filmu 1 (309DAFI1) ZT Dějiny animovaného filmu (S309BDAF)
Dějiny animovaného filmu 2 (309DAFI2) ZT