Rozbory animovaných filmů 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RAFN2 zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Naučí se metodiku rozboru animovaného filmu,

-Aktivně se zúčastňuje diskusí o každém promítaném animovaném filmu,

-přednese během semestru 3 referáty o některém z promítaných filmů,

-vypracuje důkladnou analýzu zadaného filmu, jako svou semestrální práci.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je systematicky pěstovat a rozvíjet analytické myšlení studentů a průběžně je ověřovat na tvorbě konkrétních rozborů.

Obsah výuky

Předmět je rozdělen do tří částí, z nichž každá má jiný program. Rozbory animovaných film 1 jsou věnovány seznámení se s jednotlivými národními školami animovaného filmu (Francie, Velká Británie, Kanada, Rusko, Japonsko, atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

V předmětu není zadána žádná povinná nebo doporučená literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je vypracování seminární práce, která charakterizuje zadanou národní školu animovaného filmu, jejíž filmy byly analyzovány v semináři.

Poznámka

bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
10:40–12:15
(paralelka 1)
pedagog Jiří Kubíček, mail: kubicekj@seznam.cz
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 420
Lažanský palác
pedagog Jiří Kubíček, mail: kubicekj@seznam.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů