Rozbory animovaných filmů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RAFN2 ZK 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Naučí se metodiku rozboru animovaného filmu,

-Aktivně se zúčastňuje diskusí o každém promítaném animovaném filmu,

-přednese během semestru 3 referáty o některém z promítaných filmů,

-vypracuje důkladnou analýzu zadaného filmu, jako svou semestrální práci.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je systematicky pěstovat a rozvíjet analytické myšlení studentů a průběžně je ověřovat na tvorbě konkrétních rozborů.

Obsah výuky

Předmět je rozdělen do tří částí, z nichž každá má jiný program. Rozbory animovaných film 1 jsou věnovány seznámení se s jednotlivými národními školami animovaného filmu (Francie, Velká Británie, Kanada, Rusko, Japonsko, atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

V předmětu není zadána žádná povinná nebo doporučená literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je vypracování seminární práce, která charakterizuje zadanou národní školu animovaného filmu, jejíž filmy byly analyzovány v semináři.

Poznámka

bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů