Digitální animace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIGAN1 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Ondřej JAVORA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu:

ovládají základní terminologii, teorii a koncepty digitálního zpracování.

Umí používat nástroj Adobe Premiere, Photoshop a After Effects na úrovni potřeb výroby semestrální práce prvního ročníku.

Znají a ovládají základní funkce nástroje TV Paint Animation Professional.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací. Část seminářů je zaměřena na teorii s ukázkami a příklady z praxe. Zbylá část probíhá do značné míry formou frontální výuky jednotlivých softwarových balíků. Časové rozpoložení jednotlivých seminářů se může měnit v závislosti na individuální domluvě a celkovém rozvrhu ostatních předmětů. Část výuky probíhá formou několikadenního intenzivního semináře. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu seminářů.

Předpoklady a další požadavky

Základní gramotnost v oblasti výpočetní techniky. Práce s operačním systémem Windows nebo iOS.

Obsah kurzu

Obsah výuky

Úvodní série přednášek, seminářů a cvičení digitální animace je věnována návaznosti a propojení klasických technik s těmi digitálními z teoretického i praktického hlediska. Zabývá se filosofií práce s digitálními nástroji a problematikou digitálně definovaného obrazu. Důraz je kladen na osvojení odborné terminologie. Předmět je provázán s praktickými cvičeními a obsahem předmětu Animace kreslená 1.

Teoretická (přednášková) část je věnována úvodu do standardní studiové výroby (pipeline), která slouží jako východisko zbytku předmětu. Dále se zaměřuje na práci s bitmapami, vektorové postupy, digitální definici barev a stěžejní obrazové formáty v digitálním prostředí.

Tematicky navazující semináře pokrývají praktickou práci s digitálně nasnímaným obrazem. Studenti jsou seznámeni se základy Adobe Premiere a Photoshop.

V rámci cvičení, které probíhají v ucelených časových blocích, jsou studenti uvedeni do základů práce s nástrojem Adobe After Effects a bitmapovým animačním nástrojem TV Paint Animation Professional.

Studium je tvořeno přednáškami, semináři, cvičeními a individuální prací studentů na zadaných úkolech. Přednášky jsou zaměřeny na teorii a příklady z praxe. Zbylá část tvořená semináři a cvičeními je naplněna výukou daných digitálních nástrojů. Cvičení a semináře jsou zpravidla členěny do větších časových bloků. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu rozvrhované výuky.

Cíl výuky

Seznámit studenty se základní teorií a praxí práce s digitálními nástroji využitelnými pro animovanou tvorbu. Osvojení základů Adobe Premiere, Photoshop, After Effects a digitálního nástroje TV Paint Animation Professional.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

TV Paint 11 user guide / https://www.tvpaint.com/v2/content/article/downloads/manual.php

Literatura doporučená:

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: HarperPerennial. ISBN 0-06-097625-X.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři a cvičeních. Průběžné plnění jednotlivých úkolů provázaných s předmětem Animace kreslená 1. Hodnocení výstupů tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámek.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 416
Učebna KAT 416

(Lažanský palác)
JAVORA O.
10:40–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–13:05 Ondřej JAVORA Učebna KAT 416
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů