Animace kreslená 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR1 Z 3 36 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti na konci kurzu ovládají animaci mechaniky pevných (rigid body) a měkkých těles (soft body). Znají a dokáží dle potřeby aplikovat jádro 12 principů animace. Ovládají animaci obecné bipedické chůze.

Forma studia

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a technikami animace, včetně jádra kanonických 12 principů animace.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování.

Obsah kurzu

V tomto semináři je kladen důraz především na seznámení se základními principy a technikami klasické kreslené animace. Součástí úvodních cvičení je animace klasickou technikou (typicky tužka a papír na prosvětlovacím stole). Stěžejními tématy jsou:

-časování (timing) a rozprostření či umístnění kreseb v prostoru (spacing)

-setrvačnost (ease in\out)

-anticipace

-charakter trajektorie (arcs)

-mechanika pevných (rigid bodies) a měkkých těles (soft bodies) těles

-základy obecné bipedické chůze

Studenti jsou v průběhu kurzu rámcově seznámeni s kanonickými 12 principy animace. Důraz je ovšem kladen na jejich uchopení jako prostředku nikoli cíle. V závěru seminářů je pozornost věnována přípravě semestrální práce (součástí klauzurní zkoušky).

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a technikami animace, včetně jádra kanonických 12 principů animace

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
JAVORA O.

11:30–13:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:55 Pavel KOUTSKÝ
Ondřej JAVORA
Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů