Animace kreslená 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR1 Z 3 24SS česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti na konci kurzu ovládají animaci mechaniky pevných (rigid body) a měkkých těles (soft body). Znají a dokáží dle potřeby aplikovat jádro 12 principů animace. Ovládají animaci obecné bipedické chůze.

Forma studia

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a technikami animace, včetně jádra kanonických 12 principů animace.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování.

Obsah kurzu

V tomto semináři je kladen důraz především na seznámení se základními principy a technikami klasické kreslené animace. Součástí úvodních cvičení je animace klasickou technikou (typicky tužka a papír na prosvětlovacím stole). Stěžejními tématy jsou:

-časování (timing) a rozprostření či umístnění kreseb v prostoru (spacing)

-setrvačnost (ease in\out)

-anticipace

-charakter trajektorie (arcs)

-mechanika pevných (rigid bodies) a měkkých těles (soft bodies) těles

-základy obecné bipedické chůze

Studenti jsou v průběhu kurzu rámcově seznámeni s kanonickými 12 principy animace. Důraz je ovšem kladen na jejich uchopení jako prostředku nikoli cíle. V závěru seminářů je pozornost věnována přípravě semestrální práce (součástí klauzurní zkoušky).

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a technikami animace, včetně jádra kanonických 12 principů animace

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
JAVORA O.

13:10–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Pavel KOUTSKÝ
Ondřej JAVORA
Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů