Vizuální vyjadřování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV3 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Zuzana MAREŠOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbora HALÍŘOVÁ, Michaela HOFFOVÁ, Zuzana MAREŠOVÁ, Cam Van NGUYENOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Aliona SASKOVÁ, Bára Anna STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student si osvojí výtvarné disciplíny specifické pro přípravu a realizaci vizuální stránky animovaného díla.

2 ) Student se naučí používat výtvarné výrazové prostředky adekvátně k technice a stylu animace a výtvarnou vizuální koncepci filmu pojímat jako nedílnou součást práce na námětu a scénáři v animovaném filmu.

  1. Student se poučí o zákonitostech fungování výtvarné vizuality v animovaných filmech a zorientuje se v současném vývoji uměleckých a technologických trendů v oboru.
  2. Student se naučí používat vlastní výtvarné a technologické vyjadřovací prostředky a formuje vlastní umělecký názor v kontextu současnosti.

Forma studia

Trénink kreslířských dovedností v hodinách kreslení , konzultace a diskuse o praktických cvičeních v součinnosti s pedagogy předmětu kreslená animace, individuální konzultace v průběhu práce na realizaci filmových cvičení, praktická inspirace současnou vizuální kulturou, uměním a grafickým designem sdílením výtvarných publikací, společnou návštěvou výstav apod..

Předpoklady a další požadavky

Student potřebuje mít:

  1. Výtvarný talent, kreativitu a ovládat pokročilé základy kresby.
  2. Zájem o širší oblast výtvarné kultury, grafického designu, umění, audiovize a filmu v kontextu současnosti.
  3. Základní dovednosti pro práci s grafickými počítačovými softwary.

Obsah kurzu

Obecně: soustavný trénink všeobecné kreslířské zručnosti pro účely animace

  1. Studijní figurální kresba ve statické poloze podle modelu, seznámení s anatomií.
  2. Studijní kresba figury ve fázích pohybu a vyjádření emocí podle modelu i zpaměti.
  3. Vedení výtvarného deníku: kresba různých prostředí s lidmi, zachycující různé situace a prostředí (život ve městě, balet,hudebníci ,zvířata,příroda,architektura atd.). Od reálné předlohy ke zkratce a znaku
  4. Práce se stylizací, výtvarným pojetím žánrů, využití možností různé výtvarné techniky a výrazových prostředků v animaci. Tvorba charakterů (typy pro animaci). Kompozice a barevnost obrazu, barevnost, obrazové řešení prostředí a prostoru ve prospěch čitelné přehlednosti filmového záběru.

Doporučená nebo povinná literatura

Milan Staněk, Rudolf Linc : Technika figurální kresby, 2.vydání, IDEA SERVIS, 2002

Kurs kreslení pro každého , Svojtka &Co.,2014

Thomas Thorspecken : Skicujeme v ulicích: kompletní průvodce technikami,Grada, 2014

Jurij Norštejn: Sníh na trávě 1 a 2, NAMU, 2013

Laura Heit: Animation sketchbooks, Thames &Hudson, 2013

Stanislav Ulver : Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000, Sdružení přátel odborného filmového tisku

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na odborném cvičení

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 416
Učebna KAT 416

(Lažanský palác)
HOFFOVÁ M.
15:40–18:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–18:05 Michaela HOFFOVÁ Učebna KAT 416
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů