Teorie animované tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309TANN1 ZK 2 24PS česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti.

-Naučí se používat odbornou terminologii z uměleckých oborů literatury, hudby, divadla a filmu, zejména pak animovaného,

-Naučí se rozumět poetice a správně používat její principy,

-Seznámí se s obecnou estetikou a obecnými prncipy umělecké tvorby,

-Seznámí se s obecnými principy dramatu a s jejich aplikací na médium animovaného filmu.

Forma studia

přednáška, projekce

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s uměnovědnou terminologií, která se používá v literatuře, hudbě a v dramatických uměních. Dále seznámit studenty s obecnou estetikou Emila Radoka. A konečně, získat povšechné znalosti o estetice dramatu.

Obsah výuky

Animovaný film je v této přednášce chápán jako jeden z druhů dramatických umění. Aby mohli posluchači tuto tezi plně pochopit a zaujmout k ní své vlastní stanovisko, je nutné, aby se stručně seznámili s některými obecně estetickými principy a s hlavními principy dramatu. Proto je přednáška Teorie animované tvorby rozdělena do tří na sebe navazujících částí.

  1. Poetika

Přednáška seznámí studenty se základní uměleckou terminologií z oblasti literatury (poetika), hudby, divadla i filmu, zejména pak animovaného.

  1. Estetika Emila Radoka

Přednáška seznámí s estetickým systémem Emila Radoka, významné osbnosti naší teorie a našeho umění. Tato estetika nebyla nikdy publikována:

1.Vznik umění (magie, mystika, estetika)

2.Vývoj umění

3.Proces tvorby

4.Proces integrace a proces diferenciace (Deformace a stylizace)

5.Proces vnímání uměleckého díla

6.Rozbor uměleckého díla

7.Tendence v umění (Konvence v umění)

  1. Drama

Přednáška seznámí studenty s hlavními principy dramatu.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Hrabák: Poetika

Praha : Československý spisovatel, 1973. -- 332 s.. -- Země vydání: Československo. -- Jazykové verze: česky

Slovník literární teorie (Československý spisovatel 1984)

Red. a předml. Štěpán Vlašín. -- 2., rozš. vyd.. -- Praha : Československý spisovatel, 1984. -- 465 s. ; 24 cm

Aristoteles: Poetika

přeložil, úvodní studie napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz. -- 1. vyd. -- Praha : OIKOYMENH 2008. -- 289 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Řecké texty podle vydání R. Kassela a R. Janka upravil M. Mráz. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 9-788072-98131-1

Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím

extenze člověka / M. McLuhan ; z angl. přel. M. Calda. -- Praha : Odeon, 1991. -- 350 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Otakar Zich: Estetika dramatických umění

teoretická dramaturgie / Otakar Zich. -- 2. vyd. -- Praha : Panorama, 1987. -- 412 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Jaroslav Nauman: Umění člověka diluviálního

Praha : Svoboda, 1925. -- 120, 2 s. : 1 bar. obr., XVI tab. ; 8°. -- (Lidová osvětová knih. ; Čís. 35)

Jaroslav Nauman: Umění člověka primitivního

[Praha-Nusle : F. Svoboda], 1926 ([Ant. Reis]). -- 125, [1] s., 1 list : XVI obr. s. ; 8°. -- (Lidová osvětová knihovna ; 49)

Joseph Campbell: Mýty

předmluvou opatřil Johnson E. Fairchild ; [z anglického originálu] přeložil Vladimír Lechnýř. -- Praha : Pragma, 1998. -- 293 s. ; 21 cm, ISBN 80-7205-491-0 (brož.)

Jednotlivé lekce budou doplněny ukázkami z českých i zahraničních animovaných filmů

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen písemným testem. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je zvládnutí testu na 70%.

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
09:50–11:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů