Vizuální vyjadřování 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV6 Z 1 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu

Vizuální výtvarná idea je pro podobu a vyznění animovaného filmu určující. K realizaci scénáře bakalářského filmu si student zvolí nebo vytvoří adekvátní výtvarné obrazové řešení, které mu v souladu s animací a technologií umožní přesvědčivé a originální filmové ztvárnění vlastního námětu.

Forma studia

Individuální konzultace k fungování obrazové stránky filmu v procesu realizace bakalářského filmu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Obsah a výsledky předmětu

Témata pro konzultaci:

●scénář – storyboard

●vyjádření situací podle scénáře

●kompozice záběrů podle storyboardu

●výtvarné návrhy charakterů

●pozadí – barevnost

●výtvarný styl a technika animace

●míra výtvarné stylizace

●animační zkoušky podle zvolené technologie

●kompozice obrazu a čitelnost a srozumitelnost

●technologické možnosti zvolené výtvarné techniky v animaci

●originalita a nápaditost

● styl a žánr

Doporučená nebo povinná literatura

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 1

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN 978-80-7331-276-3

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 2

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN: 978-80-7331-276-3

WILLIAMS, Richard: The Animator´s survival kit

London, 2009, Faber and Faber Limited,This Expanded Edition first published, ISBN: 978-0-571-23834-7

WIEDEMANN, Ed.Julius: Anima Mundi, Animation Now!,

Hong Kong Taschen, 2007, ISBN: 978-3-8228-3789-4

Laura Heit: ANIMATION SKETCHBOOKS ,

Thames and Hudson; 01 edition , 2013, ISBN-10: 0500516758, ISBN-13: 978-0500516751

BECKERMAN, Howard: Animation The Whole Story

Allworth Press, 2003, ISBN: 1581153015, ISBN: 9781581153019

ULVER, Stanislav: Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000,

Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004, ISSN 0015-1068

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na odborném cvičení

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů