Animace kreslená 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR3 Z 3 24SS česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Po absolvování tohoto předmětu studenti:

-Ovládají animaci čtyřnohé zvíře a charakteristickou animaci zvířat

-Znají problematiku 2D animace kapalin a částicových efektů

-Umí animovat dynamický pohyb kamery (tzv. totální animace)

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů. Schopnost samostatné analýzy pohybu.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem je analýza, vystižení charakteristických rysů a celkové zvládnutí animace zvířat.

Obsah výuky

V úvodních seminářích je pozornost věnována různým vzorcům čtyřnohé chůze. Východiskem sloužícím pro srovnání je bipedická chůze osvojená v průběhu předchozích navazujících seminářů Animace kreslená 1 a 2.

V další části se semináře zaměřují na animaci rozličný zvířecích pohybů. Pozornost je věnována kontrastům jednotlivých charakteristik, především z hlediska časování (timing) akce. Tato cvičení ústí v animaci souhry/interakce člověka a zvířete.

Druhá část semináře je věnována animaci kapalin a částicových efektů.

Závěrečným cvičením je animace dynamické kamery (tzv. totální animace). V druhé polovině seminářů rovněž souběžně probíhá příprava realizace semestrální práce.

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

MUYBRIDGE, Eadweard, 2000. The Human Figure in Motion. B.m.: Dover Publications. ISBN 0-486-20204-6.

GILLAND, Joseph, 2009. Elemental Magic, Volume I: The Art of Special Effects Animation. Waltham, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-81163-5.

GILLAND, Joseph, 2012. Elemental magic. Volume 2: The technique of special effects animation. Waltham, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-81479-7.

HULTGEN, Ken, 1993. The Art of Animal Drawing: Construction, Action Analysis, Caricature. B.m.: Dover Publications. ISBN 978-0-486-27426-3.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
JAVORA O.

14:00–15:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Pavel KOUTSKÝ
Ondřej JAVORA
Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů