Animace kreslená 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR3 zápočet 3 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Po absolvování tohoto předmětu studenti:

-Ovládají animaci čtyřnohé zvíře a charakteristickou animaci zvířat

-Znají problematiku 2D animace kapalin a částicových efektů

-Umí animovat dynamický pohyb kamery (tzv. totální animace)

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů. Schopnost samostatné analýzy pohybu.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem je analýza, vystižení charakteristických rysů a celkové zvládnutí animace zvířat.

Obsah výuky

V úvodních seminářích je pozornost věnována různým vzorcům čtyřnohé chůze. Východiskem sloužícím pro srovnání je bipedická chůze osvojená v průběhu předchozích navazujících seminářů Animace kreslená 1 a 2.

V další části se semináře zaměřují na animaci rozličný zvířecích pohybů. Pozornost je věnována kontrastům jednotlivých charakteristik, především z hlediska časování (timing) akce. Tato cvičení ústí v animaci souhry/interakce člověka a zvířete.

Druhá část semináře je věnována animaci kapalin a částicových efektů.

Závěrečným cvičením je animace dynamické kamery (tzv. totální animace). V druhé polovině seminářů rovněž souběžně probíhá příprava realizace semestrální práce.

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

MUYBRIDGE, Eadweard, 2000. The Human Figure in Motion. B.m.: Dover Publications. ISBN 0-486-20204-6.

GILLAND, Joseph, 2009. Elemental Magic, Volume I: The Art of Special Effects Animation. Waltham, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-81163-5.

GILLAND, Joseph, 2012. Elemental magic. Volume 2: The technique of special effects animation. Waltham, MA: Focal Press. ISBN 978-0-240-81479-7.

HULTGEN, Ken, 1993. The Art of Animal Drawing: Construction, Action Analysis, Caricature. B.m.: Dover Publications. ISBN 978-0-486-27426-3.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
JAVORA O.

14:00–15:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Pavel KOUTSKÝ
Ondřej JAVORA
Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů