Střihová skladba v animovaném filmu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SKAN1 Z 1 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

-Seznámí se s elementárními stavebními prvky záběru,

-Seznámí se s výrazovými prostředky a základními úkoly střihové skladby,

-Naučí se ovládat a praktikovat „pravidlo osy“,

-Naučí se aplikovat velikost záběru,

-Naučí se správně určit délku záběru,

-Naučí se správně používat rekurs,

-Seznámí se s historií a vývojem střihové skladby,

-Seznámí se s novými trendy ve filmové skladbě.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Teoretické a praktické znalosti odpovídající dosud absolvovaným přednáškám a cvičením.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je seznámit studenty se základy filmové střihové skladby se zvláštním zaměřením na animovaný film.

Obsah výuky

Přednášky jsou zaměřeny na základy teorie střihové skladby a její využití v praxi.

Studenti se seznámí s elementárními stavebními prvky záběru, výrazovými prostředky a základními úkoly střihové skladby. S pravidlem osy, funkcí, velikostí, rakursem a délkou záběru, jednotou místa ,času a děje, stylistickými figurami, skladebnými způsoby vyprávění - montážemi jako jsou lineární, křížová, paralelní, retrospektivní, mozaiková či rapid montáž. S filmovým prostorem a časem, tempem a rytmem, s příklady filmové interpunkce a se základy práce se zvukem - to vše s důrazem na specifika animovaného filmu.

S historií, vývojem a nejnovějšímí trendy ve střihové skladbě se studenti seznámí na příkladech z hraných a animovaných filmů. V řízené diskuzi pak budou analyzovat použité filmové postupy a budou vedeni ke kladení si otázek po významu jednotlivých záběrů a sekvencí s ohledem na výsledné vyznění celého díla.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 2.dopl. vyd. Praha, 2002. 230 s. ISBN 80-7331-896-2.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je aktivita v hodinách a práce na storyboardu k vlastnímu klauzurnímu cvičení.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů