Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář_2020 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 309KLB1 ZK 1 6 S 309KLB2 ZK 1 6 S
Letní etuda
 
309LEET ZK 3 90CS
Zimní etuda 309ZE ZK 3 80CS
Minimální počet kreditů za semestr 4 4
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Animace kreslená 309AKR1 Z 3 36SS 309AKR2 Z 3 42SS
Digitální animace 309DIGAN1 Z 2 5PS+13SS+18CS 309DIGAN2 Z 2 4PS+24SS+14CS
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Hudba v animovaném filmu 309HAFN1 ZK 1 24PS 309HAFN2 ZK 1 14PS+14SS
Literární scénář 1 309LSC1 ZK 2 24SS
Možnosti animace 2
 
309MAN2 ZK 2 28PS
Režie animovaného filmu 309RF1 Z 1 12PS+12SS
Seminář: Obrázkový technický scénář
 
309SOS ZK 2 24SS
Soustředění KAT v Poněšicích
 
309SKP1 Z 1 25PS+15SS
Vizuální vyjadřování 309VV1 Z 1 12SS+24CS 309VV2 ZK 2 14SS+28CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 25 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KAT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 309KATB19201R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Vizuální vyjadřování 2 (309VV2) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 3 (309VV3) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 4 (309VV4) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 5 (309VV5) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 1 (309VV1) PZ Absolventským výkonem
Vizuální vyjadřování 6 (309VV6) PZ Absolventským výkonem
Seminář: Obrázkový technický scénář (309SOS) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 1 (309LSC1) PZ Absolventským výkonem
Literární scénář 2 (309LSC2) PZ Absolventským výkonem
3D animace - režie a tvorba (309TD) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 1 (309RF1) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 3 (309RF3) PZ Absolventským výkonem
Režie animovaného filmu 4 (309RF4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 1 (309DIGAN1) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 2 (309DIGAN2) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 3 (309DIGAN3) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 4 (309DIGAN4) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 5 (309DIGAN5) PZ Absolventským výkonem
Digitální animace 6 (309DIGAN6) PZ Absolventským výkonem
Teorie animované tvorby 1 (309TANN1) ZT Bakalářskou prací
Teorie animované tvorby 2 (309TANN2) ZT Bakalářskou prací
Stop-motion animace plošná (309SMPL) PZ Absolventským výkonem
Stop-motion animace prostorová (309SMPR) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 1 (309AKR1) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 2 (309AKR2) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 3 (309AKR3) PZ Absolventským výkonem
Animace kreslená 4 (309AKR4) PZ Absolventským výkonem
Blackout - příprava (309BOP) PZ Absolventským výkonem
Bakalářský film 3 - realizace (309BAKA3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny animovaného filmu 1 (309DAFI1) ZT Dějiny animovaného filmu (S309BDAF)
Dějiny animovaného filmu 2 (309DAFI2) ZT