Hudba v animovaném filmu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HAFN1 ZK 1 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zbyněk MATĚJŮ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Prožije intenzivní sdílený hudebně-pohybový zážitek

-připraví si hudební dramaturgii díla,

-vyzkouší si různé metody komunikace režiséra s hudebníkem,

-Interaktivní kurz ho neformálně uvede do dalšího studia hudebních forem.

Forma studia

Předáška

Předpoklady a další požadavky

Volné oblečení, cvičení naboso, v chůzi. Papír, křídy či měká tužka, náznak kostýmu či masky.

Obsah kurzu

Cíle výuky

Cílem výuky je uvést studenty animace do problematiky hudební teorie a hudebních forem se zvláštním zaměřením na hudbu pro animovaný film.

Obsah výuky

Hudba v animovaném filmu je předmět, který uvádí studenty animace do problematiky hudební teorie, zejména pak do oboru hudebních forem, které jsou pro hudební laiky nejinspirativnější částí hudební teorie. Dále se v kurzu zabýváme i konkrétní hudební dramaturgií hudby ve filmu hraném i animovaném, přičemž pojmenováváme základní specifika ve stavbě zvukové stopy animovaného filmu (zejména ve vztahu k hrané kinematografii). Rovněž se věnujeme rozboru praktických procesů v rámci preprodukce i postprodukce zvukové složky filmu.

Tematické okruhy:

1.Základy teorie hudebních forem se zvláštním přihlédnutím k rozdílu mezi monotematickými a polytematickými formami. Instrumentace jako výrazový prostředek (skupiny nástrojů, klasický orchestr, syntetický zvuk, sounddesign)

2.Analýza rozdílných přístupů k použití hudby v hraných filmech (hudba jako ilustrace, kontrapunkt, formotvorný prvek, atd.).

3.Analýza animovaných filmů s poukazem na rozdíly v dramaturgii plynoucí z jiné povahy média.

4.Workflow v rámci zvukové preprodukce a postprodukce u filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

POLEDŇÁK, Ivan. ABC: stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. ABC.

VYSKOČIL, Jiří. Stručný slovník duchovní hudby. 1. vyd. Čelákovice: Městské muzeum, [1992]. 179, [38] s.

VÁCLAVEK, Bedřich a SMETANA, Robert. O české písni lidové a zlidovělé. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1950. 311 s., [20] s. obr. příl. Sebrané spisy Bedřicha Václavka; sv. 6.

HOLZKNECHT, Václav a POŠ, Vladimír. Kniha o hudbě. 2., dopln. vyd. Praha: Orbis, 1964. 540, [1] s. Malá moderní encyklopedie; Sv. 32.

HINDLEY, Geoffrey.. The Larousse Encyclopedia of Music. B.m.: Crescent Books, 1987.. ISBN 978-0-517-62404-3.

DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí : [sborník]. 1. vyd. Praha: Panton, 1991. 294 s. ISBN 80-7039-125-1 (brož.) · fotogr., noty

MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie : úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. 1. vyd. Praha: Panton, 1990. 141 s. · kresby

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 214 s. ISBN 80-7281-037-5 (Eminent) · foto., obr., tab.

LEXMANN, Juraj. Teória filmovej hudby. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1981. 229 s.

BUCK, Percy C., 1975. Psychology for Musicians. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-311914-7

Slovník hudební psychologie, I. Poledňák, Editio Supraphon 1984

The Penguin History of Music - 1973

Nauka o hudebních formách - M. Poš

Nejstarší sbírky českých lidových písní- J. Markl, Editio Supraphon 1987

Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu - Johann Joachim Quantz

Pověry a problémy jazzu - Jan Rychlík

Beaty-Bigbeaty-Breakbeaty, Maťa a Dharma-Gaia 1998

ZVUK - časopis pro kulturu a společenské dění (Zlín, Kroměříž, U. Hradiště)

Early Music - Londýn,odborný časopis sledující otázky autentické interpretace

The World of Music - Berlín

Baby, Let Me Follow You Down - Eric von Schmidt, Jim Rooney, University of Amherst Press, 1994.

Hudba a pravda - Roman Berger

Shakespeare a dobrá královna Anna - Alois Bejblík,

Stíny zapomenutých předků - Carl Saga, Ann Druyan, Eminent

České písně kramářské - Bedřich Václavek

České pohanství - Záviš Kalandra

Český lid - Karel Pejml

Živá píseň - Vladimír Úlehla

Návrat Slovenov - Miroslav Švický

Dějiny české hudby v obrazech - Editio Supraphon 1977

O hudbě v širších souvislostech:

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Řecké mýty - Robert Graves

Signs and Symbols in Christian Art - Georg Ferguson, A Galaxy Book N.York Oxford Univ. Press 1966

Mýtus, filosofie, věda - Jan Kratochvíl

C.Sagan, A. Druyan: Stíny zapomenutých předků, Eminent 1998)

Hledání Boha - osobní pouť - P. Johnson. Panevropa 93

Velké dějiny zemí koruny české - Vratislav Vaníček

Zkouška dospělosti - Jiří Krupička

Velký kód: Bible a literatura - Northrop Frye

Dějiny Boha, Obecné dějiny ďábla, Mizení Boha - R. E. Friedman, Argo

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex - A. Van Lysebeth

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se uděluje za alespoň 70ti procentní účast, seminární práci v rozsahu alespoň čtyř stran a obhajobu této práce.

Poznámka

Kurz je pokaždé jiný, sbližuje studenty, odstraňuje kostrbatost a učí studenty mluvit volně o svých pocitech z hudby, prohlubují její vnímání.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost L-1022
Gotická věž

(Hartigovský palác)
MATĚJŮ Z.
15:40–17:15
(paralelka 1)
Pedagog Zbyněk Matějů, tel. 777099821, mail: fidlipidli@gmail.com
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–17:15 Zbyněk MATĚJŮ Gotická věž
Hartigovský palác
Pedagog Zbyněk Matějů, tel. 777099821, mail: fidlipidli@gmail.com paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů