Střihová skladba v animovaném filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SKAN2 Z 1 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Luděk HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Luděk HUDEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah a výsledky výuky

Přednášky jsou zaměřeny na využití znalostí teorie a základů střihové skladby z předcházejícího semestru. Na názorných příkladech z vlastních cvičení se studenti pod dozorem zkušeného pedagoga přesvědčí o správnosti chápaní a využití střihové skladby k dosažení zamýšleného dramaturgického tvaru. V řízené diskuzi pak budou analyzovat filmové postupy, které použili a budou vedeni ke kladení si otázek po významu jednotlivých záběrů a sekvencí ve světle výsledného vyznění celého díla.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerektivzity a korektvizity k tomuto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je seznámit studenty se základy filmové střihové skladby se zvláštním zaměřením na animovaný film.

Obsah a výsledky výuky

Přednášky jsou zaměřeny na využití znalostí teorie a základů střihové skladby z předcházejícího semestru. Na názorných příkladech z vlastních cvičení se studenti pod dozorem zkušeného pedagoga přesvědčí o správnosti chápaní a využití střihové skladby k dosažení zamýšleného dramaturgického tvaru. V řízené diskuzi pak budou analyzovat filmové postupy, které použili a budou vedeni ke kladení si otázek po významu jednotlivých záběrů a sekvencí ve světle výsledného vyznění celého díla.

Doporučená nebo povinná literatura

KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 2.dopl. vyd. Praha, 2002. 230 s. ISBN 80-7331-896-2.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. 670 s. · fot.

MONACO, James. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií (umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie). Praha: Albatros, 2006. 735 s. ISBN 80-00-01410-6 · fot.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoceno je využití nabytých znalostí o střihové skladbě při realizaci klauzurního cvičení dle vlastního storyboardu.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů