Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SBFD2 Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

●získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice bakalářských zkoušek,

●aktivně pracují na rozvoji tématu své bakalářské práce,

●vypracují osnovu své bakalářské práce.

Forma studia

seminář, řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář nemá žádné zvláštní požadavky

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je poskytnout studentům katedry všechny informace, které potřebují k napsání teoretické bakalářské diplomové práce.

Obsah výuky

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické bakalářské práce a k vytvoření Bakalářského filmu. V letním semestru jsou zevrubně rozebírána zvolená témata, pracuje se na výběru informačních zdrojů. Posluchači se rovněž seznamují s některými již dříve napsanými diplomovými pracemi absolventů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se udělaje za aktivní účast na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů