Rozbory animovaných filmů 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RAFN3 Z 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Naučí se metodiku rozboru animovaného filmu,

-Aktivně se zúčastňuje diskusí o každém promítaném animovaném filmu,

-přednese během semestru 3 referáty o některém z promítaných filmů,

-vypracuje důkladnou analýzu zadaného filmu, jako svou semestrální práci.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je systematicky pěstovat a rozvíjet analytické myšlení studentů a průběžně je ověřovat na tvorbě konkrétních rozborů.

Obsah výuky

Předmět je rozdělen do tří částí, z nichž každá má jiný program. Rozbory animovaných filmů 3 jsou věnovány analýzám studentských filmů významných zahraničních škol, rozborům školních cvičení, absolventských filmů a filmů absolventů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

V předmětu není zadána žádná povinná nebo doporučená literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracování a přednesení referátu k analyzovanému animovanému filmu. Dále na základě aktivní účasti na semináři.

Poznámka

bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
11:30–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů