Modul Jeremy Clapin - Animační workshop

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MJCAW zápočet 1 25 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OBSAH KURZU:

Kurz se uskuteční v Dolní Lomnici - Kunicích, v přírodě.

Studenti budou pracovat ve skupinách.

Vyberou si téma, které chtějí zpracovat, seznámí s ním vyučujícího (Jeremy Clapina). Po vyslechnutí jeho připomínek vyhotoví samotnou etudu. Výsledek budou vyučujícímu prezentovat a vyslechnou si jeho názor.

FORMA STUDIA:

Celodenní improvizace - práce na animované etudě.

Výsledky učení

Studující budou pracovat ve skupinách (3 - 4 skupiny s přibližně 5ti účastníky).

Na základě masterclassu Jeremyho Clapina, jeho přednášek a jeho filmů, vytvoří každá skupina jednoduchou animovanou etudu odrážející dílo nebo myšlenky tohoto tvůrce, případně bude rozvíjet nové podněty, ke kterým Jeremy Clapin inspiroval.

Skupiny si připraví zdůvodnění svého záměru, který budou budou prezentovat vyučujícímu (Jeremy Clapinovi), vyslechnou si jeho připomínky.

Dostane se jim od něj i zhodnocení výsledku.

Studujícím to umožní hlubší ponor do díla tohoto tvůrce, uvolnění v improvizačním hravém zadání, příležitost tvořivé spolupráce ve skupině.

Předpoklady a další požadavky

PŘEDPOKLADY A DALŠÍ POŽADAVKY:

1/ Absolvování všech masterclassů Jeremy Clapina (celofakultní i katederní)

2/ Aktivní vypracování animované etudy:

Etuda může mít různou podobu - série kreseb, pixilace, fotografie, instalace.

studující si přinesou výtvarné pomůcky (papíry, kreslící nástroje), mobil/ fotoaparát/ kameru na záznam animace.

Modul proběhne v přírodě - zahrada, voda, les. Je doporučeno vycházet z daného místa, využít jeho možnosti, improvizovat.

Literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce ve skupině na animované etudě, prezentace záměru a následně výsledku.

doložení účasti podpisem na prezenční listině

Poznámka

Modul je určen pouze pro studující KAT.

V případě velmi špatného počasí se modul uskuteční na jiném, náhradním místě (pravděpodobně učebny KAT). Studující budou včas informováni.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů