Dílna (scénář) 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAS1 Z 1 28 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem této dílny je poskytnout studentům prostor k diskusi o jejich námětech, scénářích, či pouze plánech na vytvoření praktických animovaných cvičení, které by v rámci studia na FAMU rádi realizovali.

Forma studia

řízený dramaturgický dialog, analýza námětů, scénářů, storyboardů, projekce a analýza filmů, které mají vztah k diskutovanému projektu.

Předpoklady a další požadavky

Účast v této dílně předpokládá absolutorium semináře Literární scénář 309LS1 v 1. ročníku (pro studenty KAT). Pro studenty ostatních kateder elementární znalost scenáristiky.

Obsah kurzu

Dílna je zaměřena na problematiku scénáře a dramaturgii animovaného filmu. Jejím cílem je poskytnout prostor k diskusi studentům, kteří řeší problematiku scénáře pro animaci, nezávisle na tom, na které katedře studují. V Dílně (scénář) 1 se řeší především literární příprava Bakalářského filmu a problematika cvičení Kraťas 2. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné nutné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v této dílně.

Poznámka

Pro účast v Dílně je nutno poslat materiál ke konzultaci anebo oznámit předmět konzultace na adresu jiri.kubicek@famu.cz alespoň 1 den před konáním Dílny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů