Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_2021 – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Animace + herec 2
 
309ANIH2 ZK 20 550CS
Klauzurní zkouška 1
 
309KLM1 ZK 1 6 PS
Minimální počet kreditů za semestr 0 21
Povinné předměty
Absolventský film
 
309AFMM1 ZK 5 150CS
Animace + herec 1 309ANIH1 ZK 7 200CS
Celovečerní animovaný film a seriál
 
309CAFS1 ZK 2 28P
Dílna (scénář) 309DAS4 Z 1 24DS 309DAS5 Z 1 28DS
Dílna (tvůrčí seminář) 309DIM1 Z 1 24DS 309DIM2 Z 1 28DS
Herectví 3 - Animace a herec 309HRT3 Z 1 15PS+10CS
Pedagogická praxe KAT 309PP Z 5 20S 309PP Z 5 20S
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 309SAFD1 Z 1 12SS 309SAFD2 Z 1 14SS
Seminář s hostem 309SH1 Z 1 12SS 309SH2 Z 1 14SS
Soustředění KAT v Poněšicích 3
 
309SKP3 Z 1 25PS+15SS
Video Backstage
 
309VB Z 2 28SS
Vizuální vyjadřování 309VV7 Z 1 12SS+24CS 309VV8 Z 1 12SS+28CS
Minimální počet kreditů za semestr 13 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 39
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 -9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT [309DTV]

300DTV_1920 #

Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT [309VPM_2021]

309VPM_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna (scénář) 7 (309DAS7) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (309KLM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 5 (309DAS5) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 6 (309DAS6) PZ Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 3 (309DIM3) PZ Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 4 (309DIM4) PZ Absolventským výkonem
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT Absolventským výkonem
Absolventský film 3 (realizace) (309AFMM3) PZ Absolventským výkonem
Absolventský film 2 (výprava) (309AFMM2) PZ Absolventským výkonem
Animace + herec 1 (309ANIH1) PZ Teorie, praxe a historie animovaného filmu (S309MTPH)
Animace + herec 2 (309ANIH2) PZ
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT
Celovečerní animovaný film a seriál 2 (309CAFS2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT