Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je poskytnout studentům katedry všechny informace, které potřebují k napsání teoretické magisterské diplomové práce. Studenti získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice státní magisterské zkoušky.

Forma studia

seminář, řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář nemá žádné zvláštní požadavky

Obsah kurzu

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické magisterské práce a k vytvoření absolventského filmu. V semináři jsou zevrubně rozebírána zvolená témata, pracuje se na výběru informačních zdrojů. Posluchači se rovněž seznamují s některými již dříve napsanými diplomovými pracemi absolventů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se udělaje za aktivní účast na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů