Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je poskytnout studentům katedry všechny informace, které potřebují k napsání teoretické magisterské diplomové práce. Studenti získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice státní magisterské zkoušky.

Forma studia

seminář, řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář nemá žádné zvláštní požadavky

Obsah kurzu

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické magisterské práce a k vytvoření absolventského filmu. V semináři jsou zevrubně rozebírána zvolená témata, pracuje se na výběru informačních zdrojů. Posluchači se rovněž seznamují s některými již dříve napsanými diplomovými pracemi absolventů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se udělaje za aktivní účast na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
14:50–15:35
(paralelka 1)
Distanční výuka, pedagog Jiří Kubíček, mail: kubicekj@seznam.cz
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–15:35 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 420
Lažanský palác
Distanční výuka, pedagog Jiří Kubíček, mail: kubicekj@seznam.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů