Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD3 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

●získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice magisterských státních zkoušek,

●aktivně pracují na rozvoji tématu své diplomové práce,

●vypracují osnovu své magisterské diplomové práce.

Forma studia

seminář, řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář nemá žádné zvláštní požadavky.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je poskytnout studentům katedry všechny informace, které potřebují k napsání teoretické magisterské diplomové práce.

Obsah výuky

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické magisterské diplomové práce a k vytvoření Absolventského filmu. V letním semestru jsou zevrubně rozebírána zvolená témata, pracuje se na výběru informačních zdrojů. Posluchači se rovněž seznamují s některými již dříve napsanými diplomovými pracemi absolventů katedry.

Výuka se zabývá i tematickými okruhy, které jsou součástí ústní zkoušky na SZZ:

-animovaný film jako specifický druh dramatického umění

-tropy v animovaném filmu

-předmět animovaného filmu

-počátky animace ve světě

-animace zemí střední a východní Evropy

-ruská animace

-National Film Board of Canada

-česká škola animovaného filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracím.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
11:30–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–12:15 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů