Vizuální vyjadřování 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV8 Z 1 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vizuální výtvarná idea je pro podobu a vyznění animovaného filmu určující. K realizaci scénářů magisterského studia si student zvolí nebo vytvoří adekvátní výtvarné obrazové řešení, které mu v souladu s animací a technologií umožní přesvědčivé a originální filmové ztvárnění vlastního námětu.

Forma studia

Individuální konzultace k fungování obrazové stránky a výtvarnému stylu u realizovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

  1. Hotový scénář a výtvarně vizuální koncept pro film.
  2. Znalost zvoleného animačního programu a práce s ním.

Obsah kurzu

Témata pro konzultaci:

Výtvarné pojetí žánru, využití možností různé výtvarné techniky a výrazových prostředků v animaci, kompozice obrazu, barevnost, čitelnost , styl.

Doporučená nebo povinná literatura

Jurij Norštejn: Sníh na trávě 1 a 2, NAMU, 2013

Anima Mundi, Ed.Julius Wiedemann: Animation Now!,TASCHEN 2007

Laura Heit: ANIMATION SKETCHBOOKS , Thames &Hudson, 2013

Stanislav Ulver : Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000, Sdružení přátel odborného filmového tisku

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na odborném cvičení

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů