Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_2021 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Absolventský film 3 (realizace)
 
309AFMM3 Z 25 700CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 25
Povinné předměty
Absolventský film 309AFMM2 ZK 7 200CS
Celovečerní animovaný film a seriál 309CAFS2 ZK 2 24PS
Dílna (scénář) 309DAS6 Z 1 24DS 309DAS7 Z 1 28DS
Dílna (tvůrčí seminář) 309DIM3 Z 1 24DS 309DIM4 Z 1 28DS
Pedagogická praxe KAT 309PP Z 5 20S 309PP Z 5 20S
Pitching 3 309PTCH3 Z 1 16SS
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 309SAFD3 Z 1 12SS 309SAFD4 Z 1 14SS
Seminář s hostem 309SH3 Z 1 12SS
Vizuální vyjadřování 309VV9 Z 1 12SS+24CS 309VV10 Z 1 12SS+28CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT [309DTV]

300DTV_1920 #

Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT [309VPM_2021]

309VPM_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna (scénář) 7 (309DAS7) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (309KLM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 5 (309DAS5) PZ Absolventským výkonem
Dílna (scénář) 6 (309DAS6) PZ Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT Absolventským výkonem
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Diplomovou prací
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 3 (309DIM3) PZ Absolventským výkonem
Dílna (tvůrčí seminář) 4 (309DIM4) PZ Absolventským výkonem
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT Absolventským výkonem
Absolventský film 3 (realizace) (309AFMM3) PZ Absolventským výkonem
Absolventský film 2 (výprava) (309AFMM2) PZ Absolventským výkonem
Animace + herec 1 (309ANIH1) PZ Teorie, praxe a historie animovaného filmu (S309MTPH)
Animace + herec 2 (309ANIH2) PZ
Celovečerní animovaný film a seriál 1 (309CAFS1) ZT
Celovečerní animovaný film a seriál 2 (309CAFS2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 (309SAFD1) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 (309SAFD2) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 (309SAFD3) ZT
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 (309SAFD4) ZT