Vizuální vyjadřování 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV9 Z 1 12SS+24CS česky zimní

Garant předmětu

Zuzana MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Zuzana MAREŠOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky předmětu Student úspěšně realizuje svůj Absolventský film a po celou dobu má možnost využít odborné zpětné vazby pedagoga Vizuálního vyjadřování k vizuální stránce svého filmu, stejným způsobem jako spolupracuje s vedoucím pedagogem svého filmu.

Forma studia

Individuální konzultace k fungování obrazové stránky a výtvarnému stylu u realizovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

žádné prerektivzity a korektivzity

Obsah kurzu

Cíl předmětu

Vizuální výtvarná idea je pro podobu a vyznění animovaného filmu určující. Výtvarné řešení vizuální stránky filmu je podstatným nástrojem k realizaci scénáře Absolventského filmu. Student si zvolí nebo vytvoří adekvátní výtvarné obrazové řešení, s kterým pracuje a které mu v souladu s animací a technologií umožní přesvědčivé a originální filmové vyjádření vlastního námětu.

Obsah předmětu

Témata pro individuální konzultaci:

Scénář - storyboard - vyjádření situací podle scénáře - kompozice záběrů podle storyboardu - výtvarné návrhy charakterů - pozadí – barevnost - výtvarný styl a technika animace - míra výtvarné stylizace - animační zkoušky podle zvolené technologie - kompozice obrazu a čitelnost a srozumitelnost - technologické možnosti zvolené výtvarné techniky v animaci - originalita a nápaditost – styl a žánr.

Doporučená nebo povinná literatura

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 1

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN 978-80-7331-276-3

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 2

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN: 978-80-7331-276-3

ULVER, Stanislav: Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000,

Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004, ISSN 0015-1068

WIEDEMANN, Ed.Julius: Anima Mundi, Animation Now!,

Hong Kong Taschen, 2007, ISBN: 978-3-8228-3789-4

AUMONT, Jacques: Obraz , Praha: NAMU, 2010, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, ISBN 978-80-7331-165-0, 320 stran, vazba V4.

HEIT, Laura: ANIMATION SKETCHBOOKS , Thames &Hudson, 2013, ISBN: 978-0500516751

WIGAN, Mark: Vizuální myšlení Umění ilustrace, Press 2010, ISBN: 978-80-251-2970-8

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se svědomitý průběžný přístup studenta a komunikace s pedagogem v podstatných fázích výroby realizace filmu udělením zápočtu.

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
16:30–18:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:55 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů