Vizuální vyjadřování 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV10 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky předmětu

Student úspěšně realizuje svůj Absolventský film a po celou dobu má možnost využít odborné zpětné vazby pedagoga Vizuálního vyjadřování k vizuální stránce svého filmu, stejným způsobem jako spolupracuje s vedoucím pedagogem svého filmu.

Forma studia

Individuální konzultace k fungování obrazové stránky a výtvarnému stylu u realizovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cíl předmětu

Vizuální výtvarná idea je pro podobu a vyznění animovaného filmu určující. Výtvarné řešení vizuální stránky filmu je podstatným nástrojem k realizaci scénáře Absolventského filmu. Student si zvolí nebo vytvoří adekvátní výtvarné obrazové řešení, s kterým pracuje a které mu v souladu s animací a technologií umožní přesvědčivé a originální filmové vyjádření vlastního námětu.

Obsah předmětu

Témata pro individuální konzultaci:

Scénář - storyboard - vyjádření situací podle scénáře - kompozice záběrů podle storyboardu - výtvarné návrhy charakterů - pozadí – barevnost - výtvarný styl a technika animace - míra výtvarné stylizace - animační zkoušky podle zvolené technologie - kompozice obrazu a čitelnost a srozumitelnost - technologické možnosti zvolené výtvarné techniky v animaci - originalita a nápaditost – styl a žánr.

Doporučená nebo povinná literatura

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 1

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN 978-80-7331-276-3

NORŠTEJN, Jurij Borisovič: Sníh na trávě 2

Praha: APZ, PRoduction s.r.o., Nakladatelství AMU a Jakub Hora, 2013, 1. vydání, překladatel: Jiří Kubíček, ISBN: 978-80-7331-276-3

ULVER, Stanislav: Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000,

Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004, ISSN 0015-1068

WIEDEMANN, Ed.Julius: Anima Mundi, Animation Now!,

Hong Kong Taschen, 2007, ISBN: 978-3-8228-3789-4

AUMONT, Jacques: Obraz , Praha: NAMU, 2010, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, ISBN 978-80-7331-165-0, 320 stran, vazba V4.

HEIT, Laura: ANIMATION SKETCHBOOKS , Thames &Hudson, 2013, ISBN: 978-0500516751

WIGAN, Mark: Vizuální myšlení Umění ilustrace, Press 2010, ISBN: 978-80-251-2970-8

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se svědomitý průběžný přístup studenta a komunikace s pedagogem v podstatných fázích výroby realizace filmu udělením zápočtu.

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů