Seminář s hostem 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SH3 Z 1 12SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

-Studenti rozvíjejí kritické myšlení,

-Studenti získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění ve vztahu k animované tvorbě,

-Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Cíl výuky

Cílem otevřeného semináře je seznámit studenty s významnými osobnostmi uměleckého i společenského života a umožnit jim otevřenou diskusi s nimi.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Na seminář s hostem jsou jednou za 2 týdny zváni umělci, producenti, pedagogové, vědci, představitelé společenského života a další pozoruhodné osobnosti, pro něž je charakteristický vztah k médiu animace. Studenti s nimi besedují v otevřené a neformální řízené diskusi.

Cíl výuky

Cílem otevřeného semináře je seznámit studenty s významnými osobnostmi uměleckého i společenského života a umožnit jim otevřenou diskusi s nimi.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

70% prezence a aktivní účast na diskuzi s hosty semináře

Poznámka

Žádné

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
16:30–18:05
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:05 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů