Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KLM1 ZK 1 6 PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího ročníku. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce.

Forma studia

Komisionální zkouška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity pro tento předmět

Obsah kurzu

Komisionální zkouška.

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího semestru. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné studijní materiály pro tento předmět

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů